Utlysning av verksteder/atelierer for nyutdannede kunstnere

i Ekserserhuset og Samsen Kulturhus.

Kristiansand Kommune har ledig 3 verksteder/atelierer for unge nyutdannede kunstnere i etableringsfasen.        2 av verkstedene ligger i Ekserserhuskvartalet og 1 på Samsen Kulturhus.

Verkstedene på Ekserserhuskvartalet er ledig fra 01.01.2012 og på Samsen Kulturhus fra 1. mai 2012

For å få tildelt atelierer må søker ha sin hovedbeskjeftigelse innen billedkunst/ kunsthåndverk/nye teknikker.    Det legges vekt på høy kunstnerisk profesjonalitet, kvalitet og aktivitet hos søkerne. Det må foreligge en skriftlig søknad med vedlagt CV og dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet. Søkeren må opplyse i søknaden hvilke verksteder de ønsker å søke på. Leietiden er for 2 år.

Tildelingen vil bli foretatt av en inntakskomite.

Retningslinjer for ordningen med nærmere informasjon finnes her: Retningslinjer kunstnerverksteder

Mer informasjon om atelierer i Kristiansand Kommune her

 

Søknaden sendes Agder Kunstnersenter, Postboks 243, 4663 Kristiansand

eller på e-post adm@agderkunst.no.

 

Søknadsfrist 1. oktober 2011