Utlysning av verksteder / atelierer for kunstnere i Ekserserhuskvartalet og Samsen kulturhus.

Kristiansand kommune har ledig 6 verksteder/ atelierer for kunstnere. 4 av verkstedene ligger i Ekserserhuskvartalet/ Holbergsgate 66 og 2 på Samsen kulturhus.

Søknadsfrist 1. november

Samsen kulturhus:
Samsen kulturhus har ledig 2 verksteder for unge nyutdannede kunstnere i etableringsfasen.
Leietid 2 år. 1 verksted på 80 kvm, 1 verksted på 38 kvm. Prisen for begge er kr 380 pr kvm pr år inkl strøm. Leieprisen justeres hvert år fra januar ihht budsjettvedtak.

Ekserserhuskvartalet:
Ekserserhuskvartalet har ledig 1 verksted for nyutdannede kunstnere i etableringsfasen. Leietid 2 år.
Det er også 2 verksteder ledig for kunstnere med leietid på 5 år og opsjon på nye 5 år.
Prøvetid på 1år ved tiltredelse i ordningen. Leieprisene er per år, og per dags dato.
1: 31 kvm
Husleie kr. 20.316,-
Akonto strøm og felleskostnader  kr. 4.800,-
2: 52 kvm
Husleie kr. 23.651,-
Akonto strøm og felleskostnader  kr. 4.800,-
3: 53 kvm (for nyetablerte)
Husleie kr. 23.651,-
Akonto strøm og felleskostnader  kr. 4.800,-

Holdbergsgate 66:
1 verksted ledige for 5 år med opsjon på nye 5 år. Prøvetid på 1 år ved tiltredelse i ordningen. Leieprisene er per år, og per dags dato.
1: 47 kvm
Husleie kr. 23.530,-
Akonto strøm og felleskostnader  kr. 6.000,-.

Alle verkstedene er ledig fra 01.01.2014 .

For å få tildelt verksteder må søkerne ha sin hovedbeskjeftigelse innen billedkunst/kunsthåndverk/nye teknikker. Det legges vekt på høy kunstnerisk profesjonalitet, kvalitet og aktivitet hos søkerne.

Det må foreligge en skriftlig søknad med vedlagt CV og maks 8 bilder. Tildelingen vil bli foretatt av en inntakskomite.

Søkeren må opplyse i søknaden hvilke verksteder de ønsker å søke.

Retningslinjer for ordningen med nærmere informasjon finnes på hjemmesiden til Agder Kunstsenter www.agderkunst.no eller under Kulturdirektøren i Kristiansand Kommune på www.kristiansand.kommune.no. Retningslinjer for kommunens atelierer finner dere her.

Søknaden sendes Agder Kunstsenter, Postboks 243, 4663 Kristiansand eller på e-post post@agderkunst.no.
Søknadsfrist 1. november 2013

Kulturdirektøren
og
Agder Kunstsenter