Årets første gjestekunstner i Kristiansand er den serbiske kunstneren, Ljubica Denkovic.

Ljubica Denkovic (1982) er billedkunstner fra Novi Sad i Serbia. Hun arbeider med tegning, maleri og fotografi. Denkovic er utdannet ved Kunstakademiet for maleri i Novi Sad.

«I mitt arbeid tar jeg opp spørsmål rundt fremmedgjøringen av det moderne menneske. Det dreier seg fremfor alt om fremmedgjøringen av dets eget vesen og ens sanne natur. Mitt utgangspunkt er individet med dets svakheter og misforståelser, betraktet både fra et humoristisk og fra et skarpt sarkastisk perspektiv. Uansett klassetilhørighet eller bakgrunn er de grunnleggende problemene til det moderne mennesket det samme overalt, både dets bekymringer og dilemmaer, misforståelser og den økende misoppfatningen av ens egen natur og hensikt i verden. Alle mine arbeid, med sine skarpe og klare perspektiver på verden omkring oss, inneholder en spesifikk empati og en grunnleggende forståelse for menneskets natur.»

Denkovic sine fotografier er forførende enkle med en kompleksitet på innsiden. Kunstnerens fokus er den nakne virkeligheten, en sårbar verden av ensomhet som på samme tid er fylt av livsglede. Gjennom fotoet introduserer kunstneren oss for en intim virkelighet, og stiller spørsmål rundt kjærlighetens utholdenhet.

 

Ljubica Denkovic is a visual artist working with drawing, painting and photography. She was born in Novi Sad, Serbia in 1982. Denkovic graduated from the painting department at Academy of Arts in Novi Sad.

Artist statement:
“In my work I deal with the issues of estrangement of the modern man, estrangement from, first of all, his own being, his true nature. My concern is the man and his weakness and misconceptions, from both humoristic and from the sharp and sarcastic perspective. No matter to which social class he belongs, the basic problems of modern man is same everywhere, what troubles him and his dilemmas, misconceptions and deep, increasing misunderstanding of his own nature and his purpose in this world. All my works, with their sharp and clear perspective of the world around us, contain specific empathy and deep understanding of human nature.”

The seductive simplicity of Ljubicas photos are very complex inside. Her focus is the naked reality, a vulnerable world of loneliness, infused with the joy of living. Through the photograph the artist introduces us to an intimate world, asking questions about the persistence of love.

3