Julia Forrest fra USA er gjestekunstner i Kristiansand i perioden 06.02 – 31.03.2015.

Julia Forrest (f. 1987) er en kunstner fra Brooklyn i USA. Hun og er utdannet på Hartford Art School innen fotografi. Det er også innen dette feltet hun arbeider, med en analog tilnærming til teknikken. Hun vil også ha et DKS prosjekt i løpet av sitt ophold. Elevene skal arbeide med det fotografiske mediet gjennom å bygge hversitt eget «pin-hole» kamera og ta egne analoge «selfies».

I sitt eget arbeid bruker hun referanser til Gresk mytologi og er opptatt av fortellingen om gudinner og motsetningen mellom sårbarhet og den styrke og kraft som de representerer. Forrest er sterkt inspirert av Anne Brigman, en amerikansk fotograf som levde mellom 1869 – 1950. Liksom sitt forebilde arbeider Forrest i sort-hvitt, med fotografier med surrealistiske tendenser som forestiller kvinner i landskap. Forrest bruker ofte speil i sine bilder for å forvirre beskueren. Bildet av landskap og kropp blir en labyrint som fotografen leder beskueren gjennom.

Julia Forrest from USA is a guest artist in Kristiansand in the period 06.02 – 31.03.2015 .

Julia Forrest (b. 1987) is an artist from Brooklyn in the US. She is a graduate of Hartford Art School in photography. It is also within this field she works with an analog approach to the technique. She will also have a DKS project during her stay. Pupils will work with the photographic medium by building each their own «pin – hole» camera and take thier own analog » selfies «.

In her own work , she uses references to Greek mythology and is fascinated by stories about goddesses and the contradiction between vulnerability and the strength and power that they represent. Forrest is heavily inspired by Anne Brigman, an American photographer who lived between 1869 – 1950. Just like her source of inspiration Forrest works in monochrome, with photographs with surrealist tendencies depicting women in landscape. Forrest often uses mirrors in her photos to confuse the viewer. The image of the landscape and body becomes a maze in which the photographer leads the viewer through.

http://www.juliaforrest.com/gallery/unearth

image648-1  image665-1