Agder Kunstsenter har gleden av å invitere til åpning av separatutstillingen what matters fredag 06. mai kl.18.00.

Utstillingsperiode: 06.- 22. mai.
Åpningstider: tors.-søn. kl.12-16.

Åpningstale ved forfatter Mirjam Kristensen.

IKKE BARE VAKKERT // Om Susanna Kajermo Törners tegninger
Det billedskjønne er fremtredende ved Susanna Kajermo Törners tegninger. Motiver med barn, dyr og landskap fremstår ved første øyekast som vakre tegninger behagelige å se på. Men siden nettopp dette billedskjønne inviterer blikket til å hvile, oppstår også en forskyvning i det behagelige, en uro og noe uhåndgripelig finner sted.

Kajermo Törners motiver har flere tematikker, men en hovedlinje er barndom med barndommens tilhørende motivkrets av dyreliv, natur og fantasi; humor og en politisk undertone. Barndommens univers er representert i flere tegninger; gutten med de to boblene ut av ørene, barnet som ser de strandede hvalene, jenta som ser den syklende bjørnen og jenta som rir på hesten som stuper. Her ser vi verden fra et barns perspektiv, og ved første øyekast virker motivene enkle, lette å ta inn. Men det er noe som skurrer, noe som ikke er helt så enkelt som man først trodde. Barnets blikk blir problematisert, fordi det du så som barn, virker som noe helt annet fra et voksent perspektiv i den forstand at barnet representerer det enkle og til dels naive, mens den voksne representerer det komplekse og reflekterende.

I tegninga med jenta som holder pisken og bjørnen i rosa blonder som sykler på en etthjuling, finner vi dette doble perspektivet. Samtidig som betrakteren ser jenta og bjørnen, ser hun også noe som ligger utenfor jentas erfarings- og forestillingsverden. Her kommer det politiske aspektet ved tegningene inn; den uskylden mennesket mister på godt og vondt i utviklingen fra barn til voksen. Jenta som holder pisken holder den kanskje troskyldig i en lek med bjørnen, men den voksne betrakteren ser også dyrets lidelse og posisjonen jenta setter seg selv i.
Kajermo Törners tegninger befinner seg i en fin balansegang mellom det som kun er billedskjønt og det som er vakkert, men som også bærer i seg kimen av grusomhet. Med teknisk briljans vipper hun betrakteren inn i et univers fylt av tapt barndom, melankoli og samtidig en refleksjon og meditasjon over dette som ikke slipper taket i deg.

Mirjam Kristensen

her_dancing

Susanna Kajermo er bosatt i Bergen, men kommer opprinnelig fra Sverige. Hun har Master in Fine Art fra Kunsthøgskolen i Bergen (2007-­‐2009).

Om arbeidene på utstillingen sier hun følgende; Under en längre period har jag arbetat kring känslorna saknad, längtan och nostalgi. Längtan och saknad är tankeväckande och reflekterande tillstånd, som jag tror är viktiga förutsättningar för fantiserande och därmed också för kreativitet och experimenterande. Jag ser det som att känna på olika möjligheter, att sträva eller svaja åt olika håll men aldrig riktigt nå fram. För mig innebär det en slags drivkraft för konst. Längtan och saknad är känslor fulla av dubbeltydigheter och motsättningar som pendlar mellan det som var, det som är och det som skulle kunna vara.
Dessa tillstånds förhållande till nostalgi, tid och plats är något som alltid har legat mig nära och är teman jag utforskar och kontinuerligt arbetar med. Försök på att återskapa diffusa eller förlorade minnen kan inge en känsla av nostalgi. I begreppet nostalgi ligger en slags otillfredsställelse och ilska men också en känsla av sorg i glappet mellan nuet och det förgångna.

Ett citat av Louise Bourgeois som har blivit betydelsefullt för mitt pågående arbete lyder så här; ”Some of us are so obsessed with the past that we die of it. It is the attitude of the poet who never finds the lost heaven and it is really the situation of artists who work for a reason that nobody can quite grasp. They might want to reconstruct something of the past to exorcise it. It is that the past for certain people has such a hold and such a beauty… Everything I do was inspired by my early life.”

stranded_whales

Hjertelig velkommen til åpning!