I serien STUNT presenterer Thyra Dragseth og Tim Høibjerg – SCULPTURE CONTRACTS.

Åpning torsdag 02.mars kl. 18.00.

Utstillingsperiode: 02. – 04. mars 2017. Åpningstider: kl. 12-16.

plakat_sculpturecontracts

SCULPTURE CONTRACTS

SCULPTURE CONTRACTS er et samarbeidsprosjekt der video og lyd settes sammen til en visuell installasjon. Prosjektet består av tre elementer, to videoer og egenkomponert lyd til videoene. Vi ønsker å utforske hvordan de to ulike filmene komplimenterer hverandre, og hvordan de forsterker en underliggende tematikk gjennomgående i begge verkene. Store emner som identitet, seksualitet, makt og vold blir tematisert i prosjektet. SCULPTURE av Tim Høibjerg engasjerer mer personlig og emosjonelt. CONTRACTS av Thyra Dragseth ar- beider med et utadvendt perspektiv.

I CONTRACTS blir det politiske, og politikkens landskap vist gjennom film og tv-mediets fortolkning og bruk av dramatiske virkemidler. Samtidig ironiserer verkets karakterer det- te og det åpnes en diskusjon om lobbyvirksomhetens språk. Opptak fra et storby og hotell miljø ønsker å trekke paralleller til business “turisme” og utenrikspolitikk. Hvilke identite- ter bygges gjennom de politiske prioriteringene? Fredsarbeid skaper identiteten om Norge som fredsnasjon, men hvilken identitet skaper prioritering av våpeneksport?
En uutalt slørete politisk vold ligger i bildene, vold det er vanskelig å sette fingeren på, men som like fult påvirker omstendighetene.

På en annen måte tematiserer SCULPTURE vold, og volden menn utøver mot hverandre men satt i en personlig og relasjonell kontekst. Hvordan ideen om maskulinitet kan bli sett på som en fiende og gjøre menn til et instrument for å utøve ytterligere skade. Hvilke iden- titeter er dette med på å skape eller forvrenge? Hvordan manifesterer samfunnets forvent- ninger til mannen seg? Verket er satt sammen av low-fi arkiv materiale og personlige opp- tak som viser menn møter menn i en arena hvor det ikke snakkes samme språk og en ube- hagelig fysisk dialog utspiller seg.

Verkene jobber sammen, og konfronteres. Det blir en dialog, en lek og en utfordring til konsentrasjonsevnen. Lydbildet, komponert av Andreas Lohne, konstruerer rommet og skaper en rød tråd. Lyden legger føringer på følelsene, men dempet for å gi rom til videoe- nes visuelle, konseptuelle og politiske budskap.

BIO

Tim Høibjerg og Thyra Dragseth kommer fra Kristiansand og har nylig begynt på Bachel- orgrad i billedkunst på Kunstakademiet i Oslo. Begge har bakgrunn i kamerabasert kunst og har tidligere gått ved Oslo Fotokunstskole. Andreas Lohne kommer fra Stavanger og har bakgrunn fra musikkstudier ved universitetet i Agder.

 

Velkommen!