Sammen med billedkunstneren Robert Wood inviterer vi til verksted på Ekserserhuset lørdag 04. mars kl.13-16.

Konseptet for verkstedet er «å tegne med teip». Ved hjelp av maskeringsteip i ulike farger og tykkelser og projiserte bilder, lager vi temporære tegninger på veggene i Ekserserhuset.

All tegning, enten det er fra observasjon eller fantasi involverer ulike prosesser av valg og beslutninger i reisen mot et bilde – hva du vil ta med, hva du skal utelate, hva du skal legge vekt på og hva du trenger å gjøre om på. Verkstedet blir en øvelse i kreativt gruppearbeid, hvor målet ikke er et ferdig bilde, men heller utforskingen underveis.

Alle er velkomne til å bli med å tegne med teip!

ATLAS er et samarbeid mellom Kristiansand Kunsthall, Agder Kunstsenter og INTER-AKTIV v. Kirkens Bymisjon. Prosjektet er et tilbud rettet mot mindreårige asylsøkere og asylsøkerfamilier, men arrangementene er åpne for alle som ønsker å delta.»

Velkommen!