Agder Kunstsenter har gleden av å invitere til åpning av separatutstillingen SLASH&BURN med Terje Abusdal fredag 10.mars kl.18.00.

Utstillingsperiode: 10.mars – 26.mars.
Åpningstider: tors.-søn. kl.12-16.

Utstillingen åpnes av ordfører i Evje og Hornnes kommune, Bjørn Ropstad.
INN I DEN RYKENDE SKOGEN // om Terje Abusdals fotografier fra Finnskogen

 

Norge har per i dag fem nasjonale minoriteter: jøder, tatere, romfolk, kvener og skogfinner. I tillegg er samene Norges offisielle urbefolkning. Både tatere, kvener, skogfinner og samene har noe til felles. Disse folkegruppene har historisk sett levd av jorda på særegent vis og de ulike levemåtene har krevd forflytning.

Skogfinnene har historisk drevet svedjebruk i Finland. Da det ble krig og sult i Finland på 1600-tallet, flyttet disse finnene seg videre til svenske og norske skogsområder og ble etter hvert kalt skogfinner fordi de holdt seg i skogsområdene på grensa mellom Sverige og Norge, et område som i dag  bærer navnet Finnskogen etter de menneskene som bodde og arbeidet der. Skogfinnenes svedjebruk er deres særegenhet og også det som har gitt tittelen til Terje Abusdals fotoutstilling Slash and burn.

Svedjebruk går ut på å brenne ned skog for så å dyrke den. Avlingene blir rike, men krever stadig forflytning for å kunne brenne ned nye områder. Svedjebruk ble faset ut nettopp fordi det var arealkrevende og fordi nordmennene var mer interessert i å bruke tømmeret enn å brenne det ned. Da svedjebruket forsvant, ble også en essens av skogfinnenes levesett (og særegenhet) borte. Etter hvert blandet det seg med norske måter å leve på og også skogfinnene «forsvant». De som regner seg som skogfinner i dag, er etterkommerne av finnene som drev svedjebruk.

I Terje Abusdals fotografier og videoer, møter vi disse etterkommerne og landskapet de befinner seg i. Scenen er en skog. Høye trær, lave busker, snø, aske, røyk eller tåke. Noen eldre menn og kvinner med furer i ansiktet. Landskapet som fremstilles er et mytisk, men allikevel virkelig landskap. Menneskene som portretteres er virkelige, men bekjenner seg kanskje allikevel til en romantisk, historisk forestilling om det som en gang var.

Å skulle ta vare på skikker og levesett som forlengst er borte i historiens tåke, kaller på en viss innlevelsesevne og empati. Det vi i dag vil tenke på som en mer naturlig kontakt med jorda enn vi selv har, med skog, dyr og mold, var en livsnødvendighet for skogfinnene og krevde et slit vi knapt kan forestille oss i dag.

Terje Abusdals fotografiske landskap er et vakkert, tåkelagt skogslandskap med mytiske tildragelser, men også bremsespor i asfalt og arbeidskarer med tømmer. For betrakteren viser fotografiene kanskje fram en lengsel etter noe som ikke lenger er. Men det vi møter i dette landskapet, er et konkret forsøk på å mane frem kontakt med historien, i bilder som både gjenkaller og levendegjør skogen og menneskene som en gang levde av den.
Mirjam Kristensen, forfatter

Velkommen!