Førstkommende lørdag holder vi et nytt verksted i Ekserserhuset, og denne gangen er tema figurteater.

Sted: Prosjektrommet på Ekserserhuset.
Dato og tidsrom: lørdag 01. april kl.13-16.

Vi vil arbeide med å lage våre egne dukker og figurer ved hjelp av ulike materialer. Gjennom enkle teaterøvelser utforsker vi hvordan dukkene kan brukes scenisk og til å formidle ulike uttrykk.

Det er ikke nødvendig med tidligere erfaring med teater. Alle øvelsene er lett tilgjengelige for ungdommer og voksne.

ATLAS er et samarbeid mellom Kristiansand Kunsthall, Agder Kunstsenter og INTER-AKTIV v. Kirkens Bymisjon. Prosjektet er et tilbud rettet mot mindreårige asylsøkere og asylsøkerfamilier, men arrangementene er åpne for alle som ønsker å delta.

Anna Zychowicz har en master i teatervitenskap fra Jagellonske Universitetet i Krakow og etterutdanning i pedagogikk og kulturforvaltning. Hun jobber som teaterinstruktør med barna, unge og voksne.

Velkommen!