Åpning av separatutstillingen The best thing about business is minding your own med Lasse Årikstad.

Agder Kunstsenter har gleden av å invitere til åpning av separatutstillingen The best thing about business is minding your own med Lasse Årikstad torsdag 06. april kl.17.00.

Utstillingsperiode: 06. april – 23. april.
Åpningstider: tors.-søn. kl.12-16.

Åpningstale ved konservator Karl Olav Segrov Mortensen. Opplesning ved forfatter Mirjam Kristensen.

EN NY ENERGI

Da en av kunstnerne i de dadaistiske kretsene i mellomkrigstiden erklærte at han tok avstand fra dadaismen, var det fordi «a few people now have begun to take it seriously». Han mente at dadaismen i utgangspunktet hadde fått så stor betydning fordi den nettopp ikke tok noe alvorlig. I mellomkrigstiden fungerte den dadaistiske bevegelsen, og senere surrealismen, som anti-teser til det konvensjonelle, borgerlige europeiske samfunnet. Originalitet var det eneste konsekvente kravet. Dadaismens program var å ikke ha noe program, og å la seg føre av impulsene og det som motvirket systemtenkningen i samfunnet – et system man så ettertrykkelig hadde mistet troen på etter første verdenskrig.

I Lasse Årikstads kunstneriske univers, renner det en åre av inspirasjon fra 1920-tallets anarkistiske tilnærming til kunsten. Årikstad er ikke konsistent i valg av materialer, farger og motiv, heller ikke i typen kunstprosjekter, men beveger seg i flere retninger. Det viktigste omdreiningspunktet i kunstnerskapet er ikke en metode eller et materiale, men blikket som ser og en intuitiv vilje til å være i bevegelse, overraske og intervenere. Bilder som kombinerer collage og tegning, skulpturer laget av funnede objekter, malerier og modifiserte trestubber er uttrykk for en kunstnerisk energi som like godt kan arbeide med en lampefot som et hvitt lerret.

I verket «Possible cure for winter depression», som består av palmer laget av plast og lampe- og kontorstolføtter, og i utstillingas tittel, «The best thing about business is minding your own», finnes det også humor og en ironi. En kan se for seg en kunstner som beveger seg rundt i et landskap og samler inn; ødelagte lamper, utgåtte madrasser og råtne trestubber som skal omdannes og som dermed forandrer status fra det noen vil kalle skrap til noe meningsfylt, uten at meningen dermed er uttalt. Et program uten program.

I en tid hvor ord ikke lenger bærer en felles sannhet, trenger vi kunstnernes blikk på alt rundt oss. Et blikk som ser noe verdifullt og estetisk interessant i ting vi andre forkaster. Et blikk fylt av energi og vilje til forandring. Lasse Årikstad er en av de kunstnerne som inspirerer til det. I likhet med mellomkrigstidens dadaisme representerer disse arbeidene også en anti-holdning. Heri ligger en antydning om at også vår egen samfunnsorden er i ferd med å gå i oppløsning og at vi må bruke blikket vårt på nytt.

Forfatter, Mirjam Kristensen