Lørdag 22. april inviterer vi alle kunstinteresserte til seminaret MATERIALER17.

Arrangementet starter kl.11 på Sørlandets Kunstmuseum. Utpå dagen blir det både lagt inn et besøk på Agder Kunstsenter og lunsj med avsluttende del av programmet i Kristiansand Kunsthall.

Pris: Gratis.Påmeldingsfrist: Tirsdag 18. april Vennligst send mail til Nina Helene Skogli nina@kristiansandkunsthall.no Det er bindende påmelding.

MATERIALER 17

Inspirert av begeistringen rundt fjorårets seminarsamarbeid MATERIALER, har kunstinstitusjoner og fagorganisasjoner på Agder bestemt seg for å følge opp i år igjen med enda et seminar. Vi inviterer dermed til MATERIALER 17.

Trender og tendenser kommer og går, dukker opp igjen og biter seg selv i halen av og til. Der er kunsten ikke noe unntak fra andre områder, men løper parallelt med, plukker opp i seg, og av og til speiler bevegelser i samfunnet forøvrig. De siste årene har det fra flere hold vært proklamert et gjenvunnet fokus på materialer, håndverk og praktisk kunnskap. Det er mulig å hevde å en økende interesse for materialbaserte tilnærminger hos kunstnere med stadig flere åpne skott i den tradisjonelle inndelingen mellom kunsthåndverk og billedkunst. Flere toneangivende utstillinger nasjonalt og internasjonalt har hatt dette som perspektiv, og den tradisjonelle kunsthistoriefortellingen er under sterk revisjon for å innlemme et større mangfold av kunstneriske praksiser.

Den materialbaserte kunsten i dag lever side om side og i samspill med konseptuelle, prosessuelle, performative og teknologiske tilnærminger, og mangfoldet øker ettersom nye teknologier og former for medierte virkeligheter vokser fram. Det materialbaserte som innfallsvinkel utgjør likevel en uuttømmelig kilde for interessante problemstillinger, og er stadig like aktuelt i dag.

I seminaret MATERIALER 17 ønsker vi å ta opp den tematiske tråden fra fjorårets seminar. Ved å tilføre flere stemmer, ønsker vi å åpne for flere perspektiver på hvordan kunstnerne i landsdelen arbeider med og forholder seg til materialer, og om mulig se det i et enda bredere perspektiv.

Ordet materialer stammer fra det latinske materiale eller materialis, avledet fra materia som betyr stoff, tømmer. Et materiale er et element i en konstruksjon innenfor produksjon eller fabrikasjon. Det kan også kalles for et råemne. Enkelt forklart er det en masse, som bearbeides for å få et resultat, et produkt.

Velkommen til seminar!

PROGRAM

11.00 Kaffe og mottakelse på SKMU Sørlandets Kunstmuseum. Utstilling Å BYGGE EN SAMLING.

11.30 Åpning ved konservator ved SKMU, Karl Olav Segrov Mortensen.

11.45 Eirik Gjedrem snakker om sine arbeidsprosesser.

12.30 Kirsti Willemse er prosjektleder og kurator for jubileumsutstillingen til Norske Tekstilkunstnere Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger som vises nå i Kunstnerforbundet. Hun vil snakke om arbeidet med utstillingen.

13.10 Omvisning i separatutstillingen THE BEST THING ABOUT BUSINESS IS MINDING YOUR OWN med Lasse Årikstad på Agder Kunstsenter.

13.30 Kristiansand Kunsthall: bespisning.

14.15 Kunstneren Ida Høiklev Ribu presenterer Broken Telephone, et samarbeidsprosjektet med danser Tone Martine Kittelsen.

14.45 Panelsamtale med Sidsel Hanum, Lasse Årikstad og Agnete Erichsen. Ordstyrer Marianne Laukvik.

…………………………………………………………………………………………………………………