Åpning av separatutstillingen Climbing up the tree and dangling over the water med Magnie Finnsdatter Nilsen.

Agder Kunstsenter har gleden av å invitere til åpning av separatutstillingen Climbing up the tree and dangling over the water med Magnie Finnsdatter Nilsen fredag 12. mai kl. 18.00.

Utstillingsperiode: 12. mai – 28. mai
Åpningstider: tors-søn kl. 12-16

Utstillingen åpnes av Linda Sætra, enhetsleder for kultur i Arendal kommune.

// PAPIRET DU HOLDER I HÅNDA HAR EN GANG VÆRT ET TRE //
Mennesker har brukt blekk og papir i flere tusen år. Papir er et produkt vi nå forholder oss til daglig og som opptrer i alle slags former; fra avispapir, ei bok, huskelappen til butikken, innpakning av forskjellige matvarer til toalettpapir. Vi bruker papir så ofte at vi ikke lenger tenker over hva det er. Hvor ofte holder du i et papir og tenker på at det en gang har vært et tre?

For en kunstner er papiret et naturlig sted å uttrykke seg, men i Magnie Finnsdatter Nilsens univers har selve papiret blitt et kunstverk der prosessen fra ødeleggelse til fornyelse nedfeller seg. I løpet av flere uker trekker svart blekk inn i papirmasse til selve massen danner et organisk uttrykk kunstneren bare delvis kan ha beregnet seg fram til; skulpturer av blekk og papir som blir til i gallerirommet. Kunstverket benytter seg av to velkjente komponenter som alltid har virket sammen for at mennesker skal kommunisere med hverandre, blekk og papir. I Finnsdatter Nilsens univers har det kommunikative formålet med blekket og papiret brutt sammen og i stedet oppstår et helt nytt uttrykk.

Alle ting har en historie og alt henger sammen. Cellulose som papir lages av, kommer fra treet. Det gjør at papiret kan resirkuleres, gjenoppstå i nye former, i nytt papir, men aldri bli et tre igjen. I dette perspektivet kan man se på den kunstneriske prosessen som et speil av de naturlige og filosofiske prosessene man som levende vesen må forholde seg til; fortid og nåtid, liv og død. Papirets transformasjon fra tremasse til et estetisk vakkert kunstverk materialiserer seg for oss og minner oss om alle tings foranderlighet og forgjengelighet, men også skjønnhet.

I utstillinga Climbing up the tree and dangling over the water viser Finnsdatter Nilsen kunstverk i papir og blekk som har blitt til både gjennom tidkrevende og mer umiddelbare metoder. Ved første øyekast kan det se ut til at kaoset råder i begge uttrykkene, men ved å studere arbeidene og få kjennskap til den kunstneriske prosessen, får vi også øye på en orden i kaoset. Det tilfeldige får kun oppstå innenfor gitte rammer av materialbruk, hendelser og tid. Alt som oppstår, kan forandres på, eller destrueres og gjenoppstå i nye kunstverk og nye uttrykk og i dette ligger også kimen til nye tanker, nye innsikter og en ny prosess som kan transformere og forandre.

Mirjam Kristensen, forfatter

OM KUNSTNEREN
Magnie Finnsdatter Nilsen (f. 1977) er født og oppvokst i Arendal, men bor og arbeider i Oslo. Papiret ligger alltid som grunnmateriale i arbeidene til Magnie Finnsdatter Nilsen. Hun veksler mellom prefabrikkert papir, håndlaget og å arbeide direkte med rå tremasse. Finnsdatter Nilsen har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo avdeling Kunstfag med både bachelor- og mastergrad. Hun har deltatt under Sørlandsutstillingen og var seneste å se på BLOKK i Bergen og Kampen Visningsrom i Oslo. Finnsdatter Nilsen skal senere i år stille ut ved Bærum Kunsthall.