Agder Kunstsenter samarbeider med KUBEN i Arendal om å innlemme samtidskunst i deres utstillinger.

Videokunst i Avtrykk
Nå kan publikum få oppleve et nytt kunstverk i utstillingen «Avtrykk – fra middelalderbrev til digital mørketid».
Kunstner Ørjan Amundsen fra Søgne er en av Norges mest lovende innen videokunst. I utstillingen «Avtrykk – fra middelalderbrev til digital mørketid» kan publikum nå få oppleve hans kunstverk «3 in Stereo» som tar utgangspunkt i populærkulturelle forståelser av vitenskap, teknologi, og natur.

I utstillingen er temaet fortsatt «digital mørketid». En mulig fremtid der mange av våre digitale avtrykk er gått tapt, og der vår historie er gått i glemmeboka.

Les mer om kunstverket på siden Kunstinstallasjon i utstillingen Avtrykk.
http://www.kubenarendal.no/opplev-paa-kuben/utstillinger/avtrykk/kunstinstallasjon-i-utstillingen-avtrykk/