STATENS UTSTILLINGSSTIPEND – Søknadsfrist 1. september.

Alle profesjonelle kunstnere som har utstillingsplass i Agder i 2017 (etter 01.september) og i 2018 kan søke Statens Utstillingsstipend. Kulturrådet har i år overført forvaltningen av ordningen til Landsforeningen Kunstsentrene i Norge (KIN), nettverket for kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner i Norge. På KiN sin hjemmeside finner man informasjon som gjelder søknad om utstillingsstipend, søknadsskjemaer etc. Her finner man også beskrivelse av hva søknaden skal inneholde. Selve søknaden skal som før sendes elektronisk til Agder Kunstsenter, hvor en komité med representanter fra av Norske Billedkunstnere Agder, Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge, fylkeskommuner og kunstforeningene behandler og innstiller søknadene for endelig behandling i KIN. Daglig leder i Agder Kunstsenter, Agnes Repstad, er sekretær for komiteen.

Agder-komiteen består av:
Nina Gresvig – NK Sør-Norge
Irene Myran – NK Sør-Norge (vara)
Arve Rønning – NBK-Agder
Inger Saltaag – NBK-Agder (vara)
Irene Ikdal – Vest-Agder Fylkeskommune (komiteleder)
Hege Solli – Aust-Agder Fylkeskommune
Stein C. Midling – Mandal Kunstforening
Agnes Repstad – AKS (sekretariat)

Om stipendordningen på KiN sin hjemmeside:
http://kunstsentrene.no/statens-utstillingsstipend/