Vi inviterer til høstens første utstillingsåpning: STUNT-utstilling Forsvinningspunkter med Erlend Evensen.

Agder Kunstsenter har gleden av å invitere til åpning i serien STUNT: Forsvinningspunkter med Erlend Evensen torsdag 31. august kl. 16.30.

Åpningstale ved Angjerd Munksgaard, Rådgiver ved Kulturdirektørens stab

Utstillingsperiode: 31. august – 24. september
Åpningstider: tors-søn kl. 12-16

// DRØMMESPORER //

De fleste kjenner til at i drømmenes verden opptrer det kjente og ukjente om hverandre, og selv om du kjenner igjen ditt eget hus, din egen familie eller stedet du bor på i drømmen, er det noe rart ved det, noe som ikke stemmer, noe skjevt og skakt som forteller deg at noe har forskjøvet seg og du må skyve det på plass igjen.

Slik kan man også si at Erlend Evensens malerier er en bearbeiding av et forskjøvet blikk på den byen du nå befinner deg i: Kristiansand. I en rekke malerier, som henter like mye inspirasjon fra kunsthistorien som fra selve byen, oppstår kjente landskap og scener på ny. Sjøen og fiskeren, et mennesketomt sentrum, karakterene i puben og skog i soloppgang; alle motivene er hentet fra Kristiansand, men malt utifra sinnets og drømmens verden. Under tittelen «Forsvinningspunkter», som henspiller på perspektiv eller mangelen på perspektiv, møter betrakteren et kunstnerisk blikk og et penselstrøk som er tett forbundet og gir til kjenne en forbindelseslinje og forkjærlighet for både ekspresjonisme og impresjonisme.

Hva er det så denne unge kunstneren ser? Vi som betrakter blir møtt av farger dynget på lerretet med tjukke penselstrøk som lever. Farger og former bukter seg og former trær, bygninger, mennesker, fyrlykter og sjø. I en intens, kaotisk og energisk bevegelse fremstår byen som sinnstilstand, som en skjev naturperle, og slik kommer man også tettere på kunstnerens tematikk; hvordan sinnet vårt og drømmene våre skaper stedet. I drømmen kan det kjente forvrenges og noe annet oppstå, men drømmen kan også ha en forsonende og skapende kraft.

I tillegg til scener fra byen, finnes også portretter av to sørlandske kulturpersonligheter, forfatterne Knausgård og Askildsen, som begge har markert sin avstand til Sørlandet, Kristiansand og den komplekse sørlandske mentaliteten. Det er som om kunstneren vil si oss, betrakterne, at vi befinner oss på et vakkert sted, ja, men også et sted som rommer det strenge, det stygge, det kaotiske og vonde. Samtidig kan kristiansanderen som betrakter denne motivkretsen også undre seg: er det dette en ung kunstner forbinder byen vår med?

Allikevel er Kristiansand og det stedbundne bare en ramme og sinnbildene en metode. I alle maleriene finnes imidlertid sporer, både vonde og gode drømmer, mareritt og nattskrekk, men også dagdrømmer om blått hav, sol og beruselse, som formerer seg og sprer seg utover lerretet og over i betrakteren.

Mirjam Kristensen, forfatter

OM KUNSTNEREN
Erlend Evensen (f. 1996) studerer for tiden ved Det kongelige akademi for billedkunst i Haag. Han har tidligere gått i lære hos Tormod Ropstad, og har hatt kunstneriske samtaler med Leonard Rickhard. Evensen arbeider hovedsakelig med maleri, men har i løpet av studiene også eksperimentert med performance og dataanimasjon. Kunstnerisk lar han seg inspirere blant annet av kitsch, kubisme, gotikk og barokk, og også Hieronymus Bosch. Dette er hans første separatutstilling ved et profesjonelt visningssted.