Lørdag 18. november ble navnene på årets stipendmottakere kunngjort av styreleder for NBK-Agder, Ylve Thon.

«Tildelte Stipendmidler for 2017 vil i år blitt gitt til verk vist under utstillingen HATCH10år for å markere verdien av konseptet som landsdels mest markante arena hvis hovedhensikt er å stimulere toppnivået av unge talenter innen det visuelle kunstfeltet. Utstillingen vil bli juryert og det vil bli delt ut 5 stipender pålydende a kr. 20 000 hver».

Årets jury har bestått av:
Arve Rønning – Norske Billedkunstnere Agder.
Eva Marit Edwardsen – Norske Kunsthåndverkere.

Juryens begrunnelse for tildelingene:

1.Verket utviser høy teknisk og håndverksmessig kvalitet. Lyd og tekstil kombineres til en kunstnerisk helhet. Tilskueren blir en del av verket, og ved å bevege seg forsterkes opplevelsen. Verket kan gi flere assosiasjoner. Juryen mener at den moderne interaktive dimensjonen med utgangspunkt i en tradisjonell teknikk fascinerer og er spesielt vellykket.
Et stipend på kr. 20 000 tildeles Pearla Pigao, for verket Sinus (2017). Teknikk: Tekstiler, håndvevd på TC1-digitalvev. Bomull, stål og kobbertråd, oscukkatorer

2.Kunstneren tar her opp høyest aktuell tematikk om forgjengelighet og sårbarhet. Betrakteren blir umiddelbart fanget av klar og presis billedbruk. Vi introduseres for kjente motiver og monumenter, deres kraft og skjørhet. Verket tar opp svært aktuelle politiske temaer, som visualiseres gjennom rytmen og oppløsningen i billedbruken.
Et stipend på kr. 20 000 tildeles Ove Kvavik, for verket Ruination (2017). Teknikk: Video.

3.Materialbruken og fysikkens lover danner grunnlaget for denne skulpturen. Utrykket er rått og dramatisk. Dette er et verk som er i en prosess, der betrakteren kan oppleve det på forskjellige stadier. Spenningen mellom enkel hverdagslige materialer og den høye tekniske utførelsen gir en uforløst kvalitet. Juryen mener kunstverket speiler vår tid gjennom sin iboende dramatikk.
Et stipend på kr. 20 000 tildeles Robert Julian Hvistendahl, for verket Spenningstilstand 3 (Vekt og Energi) (2016). Teknikk: Strikk, bordtennisballer, tre, stein, mixed media.

4.Dette er et lekent og høyest aktuelt verk. Presist og estetisk gjennomført. Budskapet er tydelig, og tar utgangspunkt i et velkjent produkt som finnes i alle hjem. Kunstneren har manipulert materialet, for å problematisere en menneskelig tematikk. Begreper som ubehag og urettferdighet dukker opp i møte med disse objektene. Utførelsen er estetisk elegant og virkningsfull, og treffer tilskueren på en umiddelbar måte.
Et stipend på kr. 20 000 tildeles Margrethe Weisser, for verket Norgesplaster I,II;III (2016). Teknikk: Tre esker Norgesplaster, manipulerte etiketter og teatersminke.

5.Verket er godt forankret i en skulpturell tekstil tradisjon. Uttrykket er taktilt, vakkert og dynamisk. Tilnærmelsen til materialet fremstår som viktig for kunstneren. Fargebruken og komposisjonen understreker tittelen, og gir tyngde og bevegelse. Verket er velkomponert og er en kjærlighetserklæring til havet.
Et stipend på kr. 20 000 tildeles Elin Igland, for verket Lukket hav i åpent landskap (2017). Teknikk: Vev.

Kort om HATCH10år:
I år er det 10 års jubileum for utstillingen HATCH. Utstillingen er den mest populære årlige begivenheten på Agder Kunstsenter. HATCH ble igangsatt av Kunstsenteret i 2007 med det som mål å fungere som en plattform og visningssted for nyutdannede profesjonelle visuelle kunstnere fra begge Agderfylkene. I 2012 inngikk vi et samarbeid med Bomuldsfabriken Kunsthall om utstillingen. Bomuldsfabriken Kunsthall viser arbeider av nyutdannede kunstnere fra Aust-Agder, mens Agder Kunstsenter viser kunst av de nyutdannede fra Vest-Agder. Ettersom det ikke finnes et kunstakademi i regionen fungerer HATCH som et rom for unge kunsttalenter, hvor disse får vist sine arbeider for «hjemmepublikumet» for første gang i en profesjonell setting. Både bachelorarbeider og masterarbeider stilles ut her. Studentene har tatt sine utdannelser ved høgskoler og akademier i innland og utland. Til sammen deltar 48 kunstnere med 54 verk på denne utstillingen.

BKH-midlene:
Midlene vi gir ut er tildelt fra Bildende Kunstneres Hjelpefond. I Norge skal det ved omsetning av kunst innbetales en avgift på inntil 5 % i tillegg til salgsprisen når denne er over kr. 2 000 jf. lov av 4. november 1948 om avgift på omsetning av billedkunst m.m. Agder Kunstsenter har besluttet å gi disse tildelte BKH midlene til kunstnere i form av stipender.
Lørdag 18. november tildeles tilsammen 100.000,- kroner fordelt på 5 stipender a kr. 20 000. Disse vil bli gitt til fortjente kunstnere bosatt i eller med tilknytning til Agderfylkene på grunnlag av høy kunstnerisk kvalitet og kunstverkets aktualitet.