Agder Kunstsenter har gleden av å invitere til åpning av separatutstillingen ROSA OG LYSEBLÅ av Ellen Frøysaa lørdag 07.april kl.14.00.
Åpningsord ved leder for Agder Venstre Petter N. Toldnæs.

Utstillingsperiode: 07.april – 28.april.
Åpningstider: tors.-søn. kl.12-16.
Gratis inngang.

DET TREDJE BLIKKET

Portrettkunsten har sine røtter så tidlig som i antikken. Mennesker har avbildet og portrettert hverandre siden vi begynte å filosofere og skrive ned historier og tanker. Fra antikkens tid begynte man å avbilde mennesker med individuelle trekk, og siden den gang har portrettet utviklet seg gjennom de ulike epokenes særpreg og stilarter, gjennom skulptur, maleri og fotografi. Det er imidlertid én ting alle portretter har til felles; det dobbelte blikket som består i å se og bli sett. Den avbildete blir sett, og kunstneren er den som ser. Hvordan disse to blikkene påvirker hverandre, får vi se i det endelige portrettet. Vi som ser, representerer det tredje blikket, det som skal se og fortolke.

Ellen Frøysaa har i sitt portrett-prosjekt, valgt å ta utgangspunkt i maleri og kvinneskikkelsen. Med kraftige penselstrøk og kontrasterende fargebruk, trer ulike kvinneskikkelser frem, men ikke de kvinneskikkelsene man er vant til å se i den klassiske portrettkunsten. Historisk sett er det som regel en mannlig malers blikk på en kvinne som utgjør portrettet, men hos Frøysaa er den mannlige malerens begjærende blikk borte og erstattet med noe forholdsvis moderne; en kvinne som portretterer kvinner. Dette fører til at andre kvinneskikkelser trer fram. Kvinnene som ser mot oss, har blitt sett med et annet blikk. Her er ingen halvnakne kvinner som ligger lett henslengt på sjeselonger, serverer eller passer barn. Her møter vi i stedet kvinner som unndrar seg det som i vårt samfunn blir betegnet som typisk kvinnelig eller feminint.

Det kan virke som om kjønnsstereotypiene tilspisser seg i vår tid. Da er det befriende å være vitne til en annen type kvinnelighet enn den som ofte kommer fram i alle typer medier. Kvinnene som Frøysaa portretterer smiler verken innbydende eller lykkelig, men fremstår med komplekse og ofte melankolske uttrykk. Med alt annet enn klassisk feminine klær og hårfrisyrer, oppstår allikevel et feminint uttrykk for motreaksjon og kamp, slik som kanskje jenta i prinsesseklær og krone uttrykker mest av alle på sin overdådig rosa trone.

Frøysaas malerier kan dermed også betegnes som politiske med sine uttrykk for en lesbisk kvinnekamp, en kamp for å bli sett på egne premisser. Men selv om det ligger en politikk i valg av motiv og form, er maleriet allikevel ikke politisk før vi som innehar det tredje blikket, publikums blikk, ser maleriet. Vi er det blikket som avgjør maleriets konnotasjoner, og dette, kan man bare håpe, har vi en mulighet til å forandre.

Mirjam Kristensen, forfatter

 

Om kunstneren:
Ellen Frøysaa (f. 1965) er utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo med mastergrad i 2002. Hun arbeider med skulpur og maleri, og har vært medlem i performace – gruppen The hunger hearts. Frøysaa har også i en årrekke drevet kunstprosjekt for pasienter på Sunnaas sykehus. Frøysaa har i hele sitt kunstneriske virke vært opptatt av identitet og kjønnsproblematikk, og da gjerne identiteter som skiller seg ut.