Agder Kunstsenter har gleden av å invitere til åpning av separatutstillingen WITHINNAN av Espen Tversland lørdag 05. mai kl. 14.00.
Åpningsord ved 1. kandidat i Vest-Agder MDG, Birte Simonsen.

Utstillingsperiode: 05. mai – 27. mai.
Åpningstider: tors.-søn. kl. 12-16.
Gratis inngang.

APOKALYPSE SNART

Jordas undergang har vært et tema så lenge menneskene har hatt språk og laget fortellinger. Det har alltid vært noen stemmer, både religiøse og andre, som har snakket om alle tings ende og om en nært forestående apokalypse. Siden menneskelivet i seg selv er et kort opphold på jorda, kan det både være vanskelig å forestille seg at alt i verden skal leve videre etter at en selv er borte, og at det ikke skal gjøre det. Vår forestilling om planeten vi lever på, er begrenset slik vårt eget liv er det. Men vi som lever akkurat nå, står kanskje nærere idéen om undergang enn noensinne. Problemet vårt er at det skjer så langsomt at vi ikke kan ha én singulær opplevelse av det, og derfor er det vanskeligere å ta inn over seg.

Vi kan aldri virkelig vite hvordan fremtiden vil se ut, men hvis en ser på hva for eksempel økologer, klimaforskere, meterologer, naturhistorikere og biologer sier om jordas fremtid i dag, ligner det de apokalyptiske visjonene menneskene har hatt siden bibelsk tid. Hvordan skal vi ta inn over oss dette og leve med det som enkeltmennesker?

Med videoverket Withinnan, gammelengelsk for «innenfra», ønsker billedkunstner Espen Tversland å gjenskape den mangefasetterte følelsen man får når man setter seg inn i jordas tilstand. Begrepet «innenfra» danner utgangspunktet for en refleksjon som finnes hos flere filosofer, økologer og teoretikere om at menneskeheten ødelegger sin egen planet innenfra. Vi saboterer oss selv. Siden det ser ut til at vi ikke lar oss påvirke av kunnskapen om klima og miljø, men fortsetter som før, vil Tversland forsøke å nå fram til oss gjennom våre følelser og sanser.

De grafiske bildene i svart og hvitt, er stillbilder fra Withinnan og et annet videoverk, Hole. Ved å stoppe filmen og vise oss stillbildet og detaljene, sier Tversland også noe om hvordan vi som enkeltmennesker kan stoppe oss selv i et øyeblikk, og la det øyeblikket få en betydning. Når man stopper noe som er i bevegelse og undersøker det, kan nye dimensjoner og betydninger, og kanskje forhåpninger tre frem.

I Tverslands arbeider finnes en tristesse i svart hvitt; vi kan ikke stoppe det som skjer med oss og jorda. Vi lever kanskje i et endetidslignende øyeblikk, hvor vi kan se nærmere på det som skjer, men kanskje kan vi bidra til en endring.

 

Mirjam Kristensen, forfatter

 

Om kunstneren:
Espen Tversland (f. 1970) er en norsk billedkunstner, født i Kristiansand. Espen arbeider med video, animasjon, foto, digitale bilder og lyd som manifesterer seg i flere kunstneriske uttrykksformer. Han lar arbeidsprosessen gå i omveier og forgreninger med tradisjonell grafikk, maleri og skulptur, som i deler av utstillingen på Agder Kunstsenter, Withinnan. Hans kunstneriske praksis er prosessorientert, som en hyfe drar innfall, visuelle og vitenskapelige konsepter og erfaringer igjennom observasjon og deltagelse Espens arbeider igjennom en trådformet struktur. Et forgrenet nettverk av konstruktive og ukonstruktive utviklinger har innflytelse på han og kunstverkene selv. Espen Tversland ble utdannet på Statens kunstakademi, Oslo.