Fristen for å søke om å delta på EiK er torsdag 23. august.

Det skapes masse god kunst i Agder, både innen musikk, litteratur, bilde, skulptur, film og scene. Men når man jobber med kunst kan det være en utfordring å få tida og økonomien til å strekke til. Ofte må man ha en annen jobb i tillegg, noe som spiser av tida til kunstvirksomheten og dermed også av inntjeningen på kunsten..
EiK er et prosjekt for deg som er kunstner eller jobber/ønsker å jobbe kunstrelatert på andre måter, f.eks drive et galleri, forlag, management, eller noe annet – kanskje en helt ny type virksomhet? Vi har plukket de beste verktøyene fra entreprenørskapsfeltet og tilpasset dem kunstfeltet, slik at du skal få kunnskapen du trenger for å kunne ha kunst som levebrød og få rom til å skape.
Gjennom syv lunsj-til-lunsj seminarer fra høsten 2018 til våren 2019 gir vi deg en unik mulighet til å utvikle din egen virksomhet, få kompetanse og bygge verdifullt nettverk sammen med 19 andre dyktige aktører fra hele Agder.
Søk om å bli en av de 20 deltagerne som får bli med på prosjektet!

Dette får du:
Entreprenørskapskompetanse spesielt tilpasset kunstfeltet
Formidling fra dyktige og engasjerende forelesere
Personlig oppfølging av din virksomhet gjennom hele prosjektåret
7 døgns opphold og måltider på hotell – blant dem noen av regionens mest særpregede hoteller
Nettverk innen alle kunstarter i hele regionen
Besøk på en rekke ulike kunstarenaer i hele regionen
Spennende kunstneriske opplevelser
Unikt kompendium kun tilgjengelig for deltagere i prosjektet
Glede, kraft, mot og inspirasjon!

For nærmere informasjon om søknadsprosessen besøk hjemmesiden til Eik:

EiK – Entreprenørskap i Kunst