Er du kunstner tilknyttet Agderregionen har du mulighet til å delta på Stipendutstillingen 2018.

Ønsker du å delta på årets STIPENDUTSTILLING? Innleveringsdato for verk er torsdag 8. november 2018 fra kl. 09.00 til 17.00 på Agder Kunstsenter.

Hvordan søker du? Krav til søknadens innhold og form:
Det skal søkes på fastsatt søknadsskjema. Klikk på linken for å komme til søknadsskjema: Skjema-for-innleverte-verk-2018
Søknadsskjema må være fullstendig utfylt og CV må være vedlagt (begge i printet form). Ufullstendige søknader uten vedlagt CV vil ikke bli vurdert.
Søkere søker ikke med en tekst om arbeidene, men med arbeidene i seg selv.
Arbeider levert etter innleveringsfrist blir ikke behandlet og arbeidet ikke tatt med i utstillingen.
Det settes ingen begrensninger på teknikk eller størrelse på innleverte verk.
Max 2 verk (produksjonsår: fra de siste 3 årene). Søkere er garantert å få vurdert og utstilt ett arbeid, forutsatt av innlevert søknad og innlevert CV.

Juryen
Juryen består av en representant oppnevnt av:
1. representant oppnevnt av NK Sør-Norge
1. representant oppnevnt av NBK – Agder
Sekretariat for jury er representant fra Agder Kunstsenter.

Åpning av utstillingen

Vi ønsker velkommen til vernissage lørdag 17. november kl. 13.00 på Agder Kunstsenter.
Kunstnere som er tildelt årets stipender kunngjøres på åpningen, så i dagspressen, på AKS nettside og i sosiale media.
Utstillingen står fra lørdag 17. november t.o.m. søndag 02. desember.
Adresse; Agder Kunstsenter, Skippergata 24, 4663 Kristiansand.
For mer informasjon vennligst ta kontakt med daglig leder Agnes Repstad på tlf. 924 26007 eller send mail til post@agderkunst.no

Om utstillingen
Stipendutstillingen er en utstilling hvor det er åpent for både uorganiserte og fagorganiserte profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere tilknyttet regionen å delta. Utstillingen vil vise bredden av Agderfylkenes aktive utøvere og samtidig gi 4 fortjente kunstnere økt oppmerksomhet rundt deres kunstneriske virke ved tildelingen av et stipend.

Midlene AKS gir ut er tildelt fra Bildende Kunstneres Hjelpefond. I Norge er det slik at det ved omsetning av kunst skal innbetales en avgift på inntil 5 % i tillegg til salgsprisen når denne er over kr. 2 000 jf. Lov av 4. november 1948 om avgift på omsetning av billedkunst m.m.

Agder Kunstsenter har besluttet å gi disse BKH midlene til kunstnere i form av stipender. For 2016 blir samlet sum fra BKH kr.100.000,- til stipendtildeling.
Fredagen 25. november tildeles stipendene 4 fortjente kunstnere bosatt i eller med tilknytning til Agderfylkene på grunnlag av høy kunstnerisk kvalitet. Stipendmidlene er fordelt på et stipend a kr. 40 000 og tre stipender a kr. 20 000.

Formål med stipendtildelingen
Stipendordningen skal bidra til at målene i den regionale kulturpolitikken nås ved å legge forholdene til rette for at enkeltkunstnere gjennom å motta stipend får oppmerksomhet og påskjønnelse og løftes frem for sitt bidrag til et mangfoldig og nyskapende kunstliv.

Målgruppe
Stipend tildeles fortjente profesjonelle kunstnere innen det visuelle kunstfeltet som er under utdannelse eller har fullført sin utdannelse ved kunstakademier/kunsthøgskoler i inn- og utland og/eller er medlemmer av godkjente fagorganisasjoner som eks.: NBK-Ager, NK Sør-Norge, Tegneforbundet, UKS, Norske Grafikere, Norsk billedhuggerforening, Norske Maleres Landsforening, Norske Tekstilkunstnere, Forbundet Frie fotografer. Kunstnerne må være tilknyttet til eller være bosatt i Agderfylkene.

Kriterier for tildeling
Ved tildeling av stipend skal det bare legges vekt på kunstnerisk kvalitet og aktualitet. Det skal ikke tas hensyn til kjønn, eller religiøs eller politisk tilhørighet.
Som hovedregel kan ikke samme kunstner få tildelt mer enn ett BKH stipend innen en femårsperiode Stipendutstillingen som utstilling og konsept vedvarer. Med det menes at en stipendvinner ikke kan få stipend fra Agder Kunstsenters Stipendutstilling mer enn en gang hvert femte år. Deltagelse på stipendutstilling året etter at man har fått stipend er både ønskelig og velkomment, men man blir da ikke vurdert av juryen til å få nytt stipend.

Eventuelle andre stipender eller prosjektmidler gitt fra BKH sentralt er ikke gitt av Agder Kunstsenter og står dermed ikke i veien for stipendtildeling fra Agder Kunstsenters Stipendutstilling.

 

Viktig informasjon:

Etter endt utstilling må arbeider hentes mandag 03. desember 2018 i våre åpningstider kl.10.00 – 16.00. Det pålegges dagbøter på kr. 200 pr. dag for verk som hentes etter avhentingsfristen.


Tidligere mottakere av stipender:

Karen Pettersen
Marthe Gunnufsen
Elin Igland
Sidsel Hanum
Jonas Ib F. H. Jensen
Ann Cathrin November Høibo
Nina Björkendal
Tormod Ropstad
Ole Morten Rokvam
Erlend Helling-Larsen
Kristin Antonsen
Ole Brodersen
Stine Bråthen
Elin Igland
Ove Kvavik
Robert Julian Hvistendahl
Margrethe Weisser
Pearla Pigao