STUNTJUL 08.des.-16.des.«Transfigurasjon. Objekter i prosess»

Ager Kunstsenter presenterer årets STUNTJUL, utstillingen «Transfigurasjon. Objekter in prosess» av Anna Zychowicz.
I denne utstillingen åpnes rom for noe navnløst, noe som fjerner begrensninger, transformerer tid. Mennesker pleier å betrakte realiteten som et sett med fakta, sannheter og klisjer. Behovet for å navngi og definere realiteten skaper en illusjon av trygghet og kontroll. Vi setter grenser, kategoriserer og grupperer. På denne måten eksisterer vi i verden som illusjonistiske demiurger.

Denne utstillingen ønsker å forvandle vår egen persepsjon av virkeligheten. Formålet er å skape et levende rom, hvor publikum får en opplevelse av å være «den som blir betraktet», altså rommet og virkeligheten betrakter mennesket og ikke motsatt. Gallerirommet, fylt med performative objekter, bygger en ny midlertidig virkelighet. Her blir publikum konfrontert med temaer som illusjonen mellom liv og død, enheten mellom godt og ondt, en fremmed verden som er ugjenkjennelig og udefinerbar.
Årets STUNTJUL inviterer deg inn i en verden uten en begynnelse og en slutt, en mørk, evig bølge bak realitetens fasade. En maskerade, hvor latter og angst gjemmer seg bak samme maske.

Velkommen til en mystisk verden fylt med lys, skygger og annerledes skapninger. Alle, uansett alder, kan erfare denne eventyrlige verdenen og bli konfrontere med noe hemmelig, noe som ikke trenger våre vante begrep for å eksistere.