På vegne av Kulturdirektøren i Kristiansand utlyses 2 atelierplasser på Eksersehuset i Tordenskjolds gate 64 i Kristiansand.

Siden 2009 har Agder Kunstsenter driftet X-huset på vegne av Kristiansand kommune. X-HUSET har i dag 7 kunstnerverksteder. De 7 verkstedene leies ut til profesjonelle kunstnere innen det visuelle kunstfeltet.

Følgende atelierer er ledige:

Et atelier på 49kvm blir ledig fra 01.juni 2019. Årlig leie. kr. 25 758 – i tillegg kr. 600 a konto hver mnd. til fellesutgifter.  

Et atelier på 52kvm blir ledig fra 15.01. 2020. Årlig leie. kr. 26 900 – i tillegg kr. 600 a konto hver mnd. til fellesutgifter.   

Søknaden må inneholde:

-Navn og kontaktinformasjon og CV

-Max ½ A4 side med begrunnelse for formål og behovet for leie

-Max.5 bilder med eksempler fra kunstnerisk virksomhet

Nærmere informasjon om retningslinjer for leie finner du her:

Søknadsfrist 01.05. 2019, for begge atelierer. Søknad sendes til:

post@agderkunst.no 

For henvendelser gjeldende søknad send mail til post@agderkunst.no

eller ring 924 26007

Mvh

Kristiansand kommune & Agder Kunstsenter