Det bygges et nytt skolebygg samt tilstøtende idrettshall på Kringsjå i Kristiansand kommune.

Skolen er en barneskole og bygges for 280 elever. Byggeprosjektet er planlagt ferdigstilt til skolestart 2020. Den gamle skolebygningen rives når prosjektet er ferdigstilt.

Kunstutvalget ved Kringsjå inviterer med dette kunstnere til å melde sin interesse for utvikling av idé og utførelse av et kunstprosjekt til Kringsjå skole. Budsjettet for utførelsen av prosjektet er på kr: 926.000.-

Kringsjå skole – Teknologiskolen:

Kringsjå skole ble innviet 20. august 1955. Skolen har vært bygd på og utbedret en rekke ganger. Uteområdet er også gradvis oppjustert gjennom de 63 årene skolen har eksistert. Det er selvfølgelig mye tradisjon og historie i disse veggene som det kunne være fristende å koble det kunstneriske prosjektet opp mot. Når det nå bygges en helt ny skole, idrettshall og et nytt uteområde/skolegård har Kringsjå skole et ønske om å bruke denne anledningen for å se fremover. Den nye skolen bygges for fremtiden. Kringsjå skole har startet prosessen med å definere seg selv som teknologiskolen. Skolen ligger langt fremme når det gjelder å prøve ut ny teknologi i undervisningen og har f.eks. testet bruk av VR-briller i klasserommet. Samtidig som de viser vei innen bruk av ny teknologi befinner Kringsjå skole seg midt i naturen. Skogen omkranser uteområdet og er en like naturlig del for lek og utforskning som selve skolegården.

En miljøbevisst utsmykning:

Det nye bygget vil blant annet bli utstyrt med solcellepanel som bidrar med elektrisitet til bygget. Mye av de tekniske installasjoner vil være synlige gjennom store vindusflater mot skolegården. Det arbeides også med å finne gode løsninger i forhold til å synliggjøre skolens energiforbruk i forhold til egen produksjon.

  • Kunstutvalget ønsker å bygge videre på viljen til å ta i bruk ny teknologi og tilknytningen til natur og miljø.
  • Kunstutvalget ønsker et prosjekt som har fokus på grønn energi, klima, miljøbevissthet og teknologipositivitet.
  • Kunstutvalget ønsker et prosjekt som tar barnas engasjement rundt disse temaene på alvor. Dette burde være en selvfølge da det er de samme barna som er målgruppen for kunstprosjektet.
  • Kunstutvalget ønsker et prosjekt som kan være med å styrke skolens identitet som teknologiskolen.

Dette er et prosjekt med et høyt ambisjonsnivå. Kunstutvalget har derfor valgt å lyse dette ut som ett prosjekt. Samtidig ønsker vi at kunsten finner sin plass både inne i bygget i tilknytning til amfi og fellesareal samt i skolegården i tilknytning til teknisk rom og «Bølgen» som vil være et sentralt element i skolegården. Kunstutvalget ønsker et helhetlig prosjekt og lar fordelingen av midler som brukes innendørs kontra utendørs være opp til kunstner.

Kunstutvalget oppfordrer kunstnere med liten utsmykningserfaring til å melde sin interesse. Vi vil også oppfordre til tverrfaglige samarbeid

Byggherre og initiativtaker til prosjektet er Kristiansand kommune.
Kunstfaglig prosjektleder er Erlend Helling-Larsen

Link til dronefilm: https://vimeo.com/328023823

Åpen prekvalifisering:
Formålet med prekvalifiseringen er å finne gode kandidater med interesse for prosjektet. Kunstutvalget vil deretter velge en eller flere kunstnere som inviteres til å utarbeide skisseforslag.

Kunstutvalget ønsker i denne omgang ingen konkrete ideer eller skisser på mulige kunstneriske løsninger. Interesserte kunstnere bes om å sende inn en samlet PDF-fil med:

Begrunnelse for interesse.

Presentasjon av tidligere arbeid og prosjekter.

CV med kontaktinformasjon.

Linker kan oppgis som tillegg til dokumentasjon.

Materialet skal være på maksimum 10 A4-sider alt inkludert. Maks størrelse på PDF er 10MB.

Frist 01.06.2019

Søknaden merkes Prekvalifisering Kringsjå og sendes på e-post til:

Erlend@hjem.as

Kontaktperson: Erlend Helling-Larsen
E-post: erlend@hjem.as

Tlf.45207635 9