Det bygges et nytt skolebygg i Arendal kommune for 630 elever.

Nye Roligheden skole på Færvik på Tromøy blir på 9.609 kvadratmeter. Det er en 1-10-skole beregnet for 630 elever og 80 ansatte. Bygget tas i bruk ved skolestart i august 2019. Bygget inkluderer også en flerbrukshall, en aula med amfi på 260 sitteplasser og en grendehusdel. Skolen ligger i nærheten av Raet nasjonalpark, og bygget ligger høyt, vis-a-vis Vardåsen, Tromøy sitt høyeste punkt.

Utlysning: KLIKK HER FOR Å LASTE NED HELE UTLYSNINGEN (PDF)

Kunstutvalget ved Nye Roligheden skole inviterer med dette kunstnere til å melde sin interesse for utvikling av idé og utførelse av et eller flere kunstprosjekter til Roligheden skole. Budsjettet for utførelsen av prosjektet er på kr: 1 200 000.-

NYE ROLIGHEDEN SKOLE

Oppsummert:

• Formålet med utlysningen er å finne aktuelle kandidater med interesse for prosjektet.

• Kunstutvalget vil deretter velge en eller flere kunstnere eller grupper som inviteres til direkte oppdrag.

• Kunstnerne inviteres på befaring, og leverer deretter skisser som skal godkjennes av kunstutvalget.

INNHOLD SØKNAD
Interesserte kunstnere bes om å sende inn en samlet PDF-fil med:
• Begrunnelse for interesse/motivasjonsbrev (max 1 A4-side)
• Presentasjon av tidligere arbeid og prosjekter
• CV med kontaktinformasjon
• Linker kan oppgis som tillegg til dokumentasjon
• Kommenter gjerne premissene for din søknad, det vil si om din interesse har et økonomisk minstemål som begrensning

FRIST OG KRAV
• Materialet skal være på maksimum 15 A4-sider, alt inkludert.
• Maks størrelse på PDF er 10MB.
• Frist 02. september 2019

Søknaden merkes Åpen kvalifisering Roligheden og sendes på e-post til: kunstoppdrag@gmail.com

Utlysning: KLIKK HER FOR Å LASTE NED HELE UTLYSNINGEN (PDF)

Kontaktperson: Håkon R. Gåre
E-post: kunstoppdrag@gmail.com
Tlf: 9322 1442


Utlysning: KLIKK HER FOR Å LASTE NED HELE UTLYSNINGEN (PDF)