Agder Kunstsenter har gleden av å invitere til åpning av HATCH 2019 lørdag 5. september kl. 13.00.

HATCH er en fast årlig utstilling der Agder Kunstsenter og Bomuldsfabriken Kunsthall, ARTendal, samarbeider om å vise unge talentfulle kunstnere som akkurat er ferdige med sin BA eller MA og som er fra, eller har tilknytting til, Agder.

Agder Kunstsenter:
Årets nyutdannede kunstnere: Hilde Høy, Madeleine Noraas, Nina Björkendal, Thyra Dragseth, Tim Høibjerg, Samet Bayat.
Utstillingsperiode: 5.-27. oktober
Vernissage: Lørdag 5. oktober, kl. 13.00-16.00
Åpningstider: Tors–søn, kl. 12-16

ARTendal:
Årets nyutdannede kunstnere: Jens Pettersen, Olaf Tønnesland Hodne, Tine Gunvaldsen.
Utstillingsperiode: 14.-22. september
Åpningstider: Fre–søn, kl. 12-16.

KUNSTNERE:

HILDE HØY (f.1995)

Mitt prosjekt har tema «kull». Svart og hvitt, kontrast, lys og skygge, form, linje. Med kullet som middel er målet å skape noe direkte og ærlig, noe som står for seg selv i sitt materielle nærvær.

Jeg jobber hovedsakelig med maleri og tegning. Vokst opp i Kristiansand og bor foreløpig i Sverige. I 2016 begynte jeg min treårige kunstutdanning på Florence Academy of Art i Gøteborg. I løpet av disse årene fikk jeg også mulighet til å være lærerassistent. Med et kunsthåndverk, og en stadig større forståelse av mennesket og naturen, forsøker jeg å skape.

MADELEINE NORAAS (f. 1991)

Født og oppvokst i Kristiansand, men bor og arbeider i København. Madeleine jobber hovedsakelig med video og skulptur hvor hun utforsker tema rundt blant annet identitet og geografi, samt digitale medier og objektets formidlingsevner. Hun arbeider på tvers av flere disipliner, og skaper ofte installasjoner i rommet som kan oppleves som en slags sfære en kan tre inn i, en blanding av det fiktive og det virkelige, et gjentagende tema i hennes praksis. Hun har en bachelor i billedkunst fra Kunsthøyskolen i Malmø.

MADELEINE NORAAS (b. 1991 Kristiansand, Norway), lives and works in Copenhagen. Madeleine works mainly with sculpture and video, exploring themes of identity and geography, as well as digital media and the object’s communication skills. Working across multiple disciplines, she often creates spatial installations that can appear as a kind of sphere one could step into, resulting in a blending of the fictional and the real, a recurring theme in many of her works. Madeleine holds a Bachelor’s degree in Fine Arts from Malmö Art Academy in Sweden.


NINA BJÖRKENDAL (f. 1977)

Jeg arbeider med registreringsprosesser; avtrykk, grafikk, fotografi og støp i mange forskjellige materialer med utgangspunkt i funnede objekter som kan være alt fra skrap til verdifulle bilder. I registreringsprosessen skjer en forandring: noe forsvinner og noe legges til. Ved å bearbeide strømmen av visuelle inntrykk, lager jeg mitt eget arkiv av former, tegn, objekter og bilder for å forstå hva som skjer i grenselinjen, i forflytningen og i mellomrommene der tilfeldige former møtes, i det som tilsynelatende er tømt for innhold. Sirkulasjonen av materialer, bilder og informasjon, både offline og online, virker ustoppelig og overveldende. Redusering skaper et mindre rom og en oversikt samtidig som nye mellomrom og konnektiviteter oppstår. Mellomrommene blir en slags offentlig plass der vi fungerer sammen, der vi går oss vill, der vi både blir villedet og opplyst. I dette mellomrom ligger spørsmål rundt signaturen som en unik linje og en etablering av eierskap og verdi, orientering, grenser og det lineære.

Nina Björkendal er født i Stockholm. Bor og arbeider i Kristiansand. Utdanning fra Stockholm; Stavanger, Bergen og Oslo. Björkendal fullførte sin Master i medium- og materialbasert kunst, avd. grafikk, ved Kunsthøgskolen i Oslo våren 2019.


THYRA DRAGSETH (f. 1993)

I arbeidet Conflict Consumption forteller Dragseth om en reise til Palestina mars 2019 hvor hun utførte en rekke samtaler med jevnaldrende palestinere. Utgangspunktet for prosjektet var et ønske om å diskutere og belyse tematikken; mennesker som vokser opp med eller lever liv i kontakt med vold. I begynnelsen av prosjektet ble lignende samtaler og intervjuer ført, med intervjuobjekter fra Norge, som også har vært i kontakt med vold. En uventet situasjon oppstod i prosessen der alt video og lydmateriale forsvant. Det forsvunne materialet førte til prosjektets nøkterne visuelle form, der samtalene og erfaringene presenteres i form av video, gjennom en samtale mellom Dragseth og hennes kollega Iris Bengtsson. Vi blir gjenfortalt historiene som ble fortalt til Dragseth. Den komplekse sosiale situasjonen i Jerusalem blir også drøftet, og hvordan man som utenforstående møter de ulike “verdenene” mellom de forskjellige sidene i konflikten. En vesentlig del av samtalen kretser rundt makten som ligger hos formidleren, kunstneren. Hvilken makt ligger også allerede i selve posisjonen av å observere for eksempel. En rekke gips- og keramikkskulpturer er plassert i rommet. Skulpturene viser fragmenterte deler av ben. En av de intervjuede palestinerne Dragseth samtaler med er en av de mange ofre utsatt for skuddskader i nedre del av kroppen.

Thyra Dragseth (f. 1993, København) er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo samt fra Oslo Fotokunstskole. Ut over å ha arbeidet med kunstfotografiet har hun de siste årene hovedsakelig konsentrert seg om videoinstallasjoner. Arbeidene hennes strekker seg i ett spenn mellom det private og det politiske og menneskets persepsjon av verden og de sosiale relasjoner det inngår i. Hun har deltatt i en rekke gruppeutstillinger i Norge, Portugal, Chile, samt en soloutstilling på det kunstnerdrevne utstillingsstedet Sol på Nexø Havn, Bornholm. Thyra Dragseth bor og arbeider mellom Lisboa og Oslo. Vokst opp i Kristiansand.

SAMET BAYAT

Far off from the days that the wise man, having just broken his nap by a breeze, could look at the plants and read their secrets to cure our eyes, or itinerant biologists travelling from Egypt to the Alps restlessly naming the species, we are now told by quantum physicists that the matter is abstraction. Nope! Reduction is a cynical commentary and newton is a buzzword. Delicate and complicated forms of nature were just computational. Universe is being modelled with cooled quarks while obsolete tools of science are turning into objects of a nostalgic reality. Generators of the seed bank were stolen in the war zone. Categories collapsed. Hopefully some seeds abstracted with three-ply foil and aligned on the shelves 120 meter deep inside a mountain on an island.

Samet Bayat is born in Elâzığ in Turkey. He is a true artist temporarily based in Kristiansand. His practice is also temporal, intentionally lacking a focal point. He sets out with concepts, losing them on the way and ends in context.

TIM HØIBJERG (f. 1986)

Videoverket opererer som en ustabil simulasjon — automatisk, brytende, pulserende, roterende som et voldelig fartøy. Objekter og kroppen overføres fra den analoge verden til det virtuelle rommet. Her opphører natu-rens lover. I det virtuelle rommet frigjøres de skulpturelle formasjonene men blir samtidig ladet med personlige erfaringer av menneskelige fenomener og traumer som død, hat, og lyst. Eksponert til betraktning i installasjonen er materialer og objekter i en drakamp mellom det som kan oppfattes som syntetisk og organisk, natur og teknologi, kropp og landskap. Installasjonen utfordrer normene i visuell representasjon ved å rekontekstualisere det visuelle, virkeligheten o g vår oppfatning av den.

Født og oppvokst i Kristiansand, bor og arbeider i Stockholm, Sverige. Han er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og tar sin MFA hos den Kongelige Kunsthøgskolen i Stockholm. Han jobber på tvers av medier som video, skulptur, tekstil og installasjon hvor han utforsker emner som virkelighetsoppfatning, identitet, teknologi, selv konstruksjon, og destruksjon.

Velkommen til åpning!