Er du kunstner tilknyttet Agderregionen, har du mulighet til å delta på Stipendutstillingen 2019.

Ønsker du å delta på årets STIPENDUTSTILLING? Innleveringsdato for verk er torsdag 7. november 2019 fra kl. 09.00 til 17.00 på Agder Kunstsenter.

Hvordan søker du? Krav til søknadens innhold og form:
Det skal søkes på fastsatt søknadsskjema. Klikk på linken for å komme til søknadsskjema: Skjema-for-innleverte-verk-2019
Søknadsskjema må være fullstendig utfylt og CV må være vedlagt (begge i printet form). Ufullstendige søknader uten vedlagt CV vil ikke bli vurdert.
Søkere søker ikke med en tekst om arbeidene, men med arbeidene i seg selv.
Arbeider levert etter innleveringsfrist blir ikke behandlet og arbeidet ikke tatt med i utstillingen.
Det settes ingen begrensninger på teknikk eller størrelse på innleverte verk.
Max 2 verk (produksjonsår: fra de siste 2 årene). Søkere er garantert å få vurdert og utstilt ett arbeid, forutsatt av innlevert søknad og innlevert CV.

Juryen
Juryen består av en representant oppnevnt av:
1. representant oppnevnt av NK Sør-Norge
1. representant oppnevnt av NBK-Agder
Sekretariat for jury er representant fra Agder Kunstsenter.

Åpning av utstillingen

Vi ønsker velkommen til vernissage lørdag 16. november på Agder Kunstsenter.
Kunstnere som er tildelt årets stipender kunngjøres på åpningen, så i dagspressen, på AKS nettside og i sosiale media.
Utstillingen står fra lørdag 16. november t.o.m. søndag 08. desember.
Adresse; Agder Kunstsenter, Skippergata 24, 4663 Kristiansand.
For mer informasjon vennligst ta kontakt med daglig leder Agnes Repstad på tlf. 924 26 007 eller send mail til post@agderkunst.no

Om utstillingen

• Utstillingen viser bredden av Agderfylkenes aktive utøvere, og gir samtidig – gjennom stipendene – fire fortjente kunstnere økt oppmerksomhet rundt deres kunstneriske virke.
• Stipendutstillingen er åpen kun for profesjonelle kunstnere innen det visuelle kunstfeltet. Kunstneren må ha tilknytning til Agder.
Profesjonell: Med profesjonell menes kunstnere som er under utdannelse eller har fullført sin utdannelse ved kunstakademier/kunsthøgskoler i inn- og utland, og/eller er medlem av godkjente fagorganisasjoner.
Tilknytning: Med tilknytning til Agder menes at man har sitt virke i regionen eller at man har bodd her i minst tre år.
• Stipendmidlene er fordelt på et stipend á kr. 40.000,- og tre stipender á kr. 20.000,-.

Midlene AKS gir ut er tildelt fra Bildende Kunstneres Hjelpefond. I Norge er det slik at det ved omsetning av kunst skal innbetales en avgift på inntil 5 % i tillegg til salgsprisen når denne er over kr. 2.000,- jf. Lov av 4. november 1948 om avgift på omsetning av billedkunst m.m.

Agder Kunstsenter har besluttet å gi disse BKH midlene til kunstnere i form av stipender. For 2019 blir samlet sum fra BKH kr. 100.000,- til stipendutdeling.

Formål med stipendtildelingen
Stipendordningen skal bidra til at målene i den regionale kulturpolitikken nås ved å legge forholdene til rette for at enkeltkunstnere gjennom å motta stipend får oppmerksomhet og påskjønnelse og løftes frem for sitt bidrag til et mangfoldig og nyskapende kunstliv.

Målgruppe
Stipend tildeles fortjente profesjonelle kunstnere innen det visuelle kunstfeltet som er under utdannelse eller har fullført sin utdannelse ved kunstakademier/kunsthøgskoler i inn- og utland og/eller er medlemmer av godkjente fagorganisasjoner som f.eks.: NBK-Ager, NK Sør-Norge, Tegneforbundet, UKS, Norske Grafikere, Norsk billedhuggerforening, Norske Maleres Landsforening, Norske Tekstilkunstnere, Forbundet Frie fotografer. Kunstnerne må være tilknyttet til eller være bosatt i Agderfylkene.

Kriterier for tildeling
Ved tildeling av stipend skal det bare legges vekt på kunstnerisk kvalitet og aktualitet. Det skal ikke tas hensyn til kjønn, eller religiøs eller politisk tilhørighet.

Eventuelle andre stipender eller prosjektmidler gitt fra BKH sentralt er ikke gitt av Agder Kunstsenter og står dermed ikke i veien for stipendtildeling fra Agder Kunstsenters Stipendutstilling.

Viktig informasjon:

Etter endt utstilling må arbeider hentes mandag 9. desember 2019 i våre åpningstider kl. 10.00 – 16.00. Det pålegges dagbøter på kr. 200 pr. dag for verk som hentes etter avhentingsfristen.


Tidligere mottakere av stipender:

2019: Marthe Gunnufsen, Thyra Dragseth, Sidsel Hanum, Jonas Ib F. H. Jensen
2018: Jens Stegger Ledaal, Sandra Norrbin, Iben Isabell Krogsgaard, Erlend Evensen
2017: Pearla Pigao, Elin Igland, Ove Kvavik, Robert Julian Hvistendahl, Margrethe Weisser
2016: Corrina Thornton, Solfrid Olette Mortensen, Preben Holst, Anne Beate Tempelhaug
2015: Stine Bråthen, Erlend Helling-Larsen, Kristin Antonsen, Ole Brodersen

2013: Jonas Ib F. H. Jensen, Eirik Gjedrem

Karen Pettersen
Marthe Gunnufsen
Elin Igland
Sidsel Hanum
Ann Cathrin November Høibo
Nina Björkendal
Tormod Ropstad
Ole Morten Rokvam