Raketa har i utgangspunktet gjestekunstnerleiligheten i hele oktober.

Under følger en liten presentasjon av Raketa og deres kunstneriske virke samt eksempler på arbeid:

Raketa driver interdisciplinära samarbeten och projekt inom
konst, design, ljud, arkitektur och digitala media. Raketa är en mötesplats och ett LAB som startade upp och har haft en omfattande verksamhet såväl lokalt som globalt sedan år 2000. Raketa verkar som en multipel avsändare/upphovsman. År 2004 utvidgades verksamheten med det lilla fristående bokförlaget RAKETA PRESS.

I november 2017 var Raketa inbjuden av Anna Svingen-Auestad (Førsteamanuensis Fakultet for Kunstfag) för att hålla en veckas workshop för bachelor studenter på Konst och hantverk, Universitetet i Agder.

Hösten 2019 skal Raketa arbeta koncentrerat på plats med LAB (skala 1:1) och Universitetet i Agder, Naturmuseum og botanisk hage, Fakultet for teknologi og realfag, institutt for Naturvitenskap og Fakultet for kunstfag, institutt for visuelle og sceniske fag.

Projektet kommer att bygga på en serie workshops och salonger som involverar olika samarbetspartner och aktörer. Under projektets gång, från de olika workshopstillfällena skapas och samlas material in som utgör ett alternativt arkiv. Projektet i sin helhet kommer att utvecklas till en MANUAL, som kommer att publiceras i bokform. Projektets gestaltning och metod, via workshops, kommer även att innefatta publika tillägg, ingrepp, aktioner i det offentliga rummet i staden Kristiansand samt i ett digitalt landskap. En kort serie mötesplatser i formen av Salonger löper som en röd tråd genom projektet: samtal, diskussioner, läsningar, lectures etc. En plats för ett, under projekttiden, pågående samtal och kritik.