Welcome to the Artist in residence program in the Municipality of Kristiansand!

The City of Kristiansand offers a residency to professional artists, preferably to fine artists and artisans, who wish to live and work in Kristiansand for a period of time. The aim is to strengthen, promote and develop collaboration and networking between contemporary visual artists in Kristiansand and other national and foreign artists, and to broaden the cultural scene in Kristiansand. Both norwegian and international artists are welcome to apply. The Residency is situated next door to Agder Kunstsenter, in Skippergata 22.

Agder Art Centre administrates the residency.

New deadline for applications for a residency for the fall of 2020 and spring of 2021 is: 1st of October 2019.

To the right you will find guidelines for the residency, information and pictures of the apartment as well as information about the Cultural Rucksack-program.

Velkommen til gjestekunstnerordningen i Kristiansand kommune!

Kristiansand kommune tilbyr en leilighet til gjestende kunstnere som ønsker å bo og arbeide i Kristiansand for en periode. Agder Kunstsenter administrerer denne ordningen.
Med dette tiltaket ønsker Kristiansand kommune å berike byens kunstliv og stimulere til økt nettverk og samarbeid mellom den lokale, den nasjonale og ikke minst internasjonale kunstarena. Kristiansand er gjennom denne ordningen del av et nasjonalt og internasjonalt nettverk der byer gir tilbud om gjestekunstneropphold til kunstnere fra hele verden. Leiligheten, som har både arbeids og bofasiliteter, ligger i Skippergata 22, i sentrum av byen og er nærmeste nabo til Agder Kunstsenter.

Neste søknadsfrist gjelder gjestekunstneropphold høsten 2020 og våren 2021, og er satt til 1. oktober 2019.

Til høyre finner du retningslinjer for gjestekunstnerleiligheten, opplysninger og bilder av leiligheten samt informasjon om Den kulturelle skolesekken.