All applicants must use the electronic application form.

The application should consist of:
• A proposal/statement with purpose and aim for your stay. Max 1 – ONE – A4-page/6000 characters.
• CV
• Letter of reference and documentation of work.
• Websites are preferred application media.
• Pictures of previous or current work. Max 8.
• Please do not send original work, as we do not return the applications.
• Incomplete applications will not be considered.

———————————————————————————–

Alle søkere må bruke det elektroniske søknadsskjemaet.

Søknaden må inneholde:
• Beskrivelse av formålet med oppholdet. Maks. 1 A4-side/6000 tegn.
• CV
• Referanser
• Link til hjemmeside eller link til annen relevant media.
• Dokumentasjon av arbeider. Maks. 8 bilder.
• Vennligst ikke send originaler, da vi ikke har mulighet til å returnere disse.
• Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Søknadsskjemaet er på engelsk grunnet internasjonale søkere.

Se her for info om tidsfrister og aktuelle perioder.