The Cultural Rucksack programme  in Kristiansand seeks producers!
The cultural rucksack is a national programme for art and culture provided by professional artists in Norwegian schools. The programme enables all school pupils in Norway to be acquainted with all kinds of professional art and cultural expressions. The different art projects can be conveyed in any number of ways.
The objectives of the programme are:
• To enable children and young people in primary and secondary school to enjoy artistic and cultural productions by professionals.
• To facilitate the pupils´access to a wide range of cultural expressions, so that they can become acquainted with and develop an understanding of culture in all its forms.
• To assist schools in integrating different forms of cultural expressions with their own efforts to attain learning goals.
• For more information about The Cultural Rucksack in Kristiansand please visit:

The Cultural Rucksack and the Artist in Residence programme in Kristiansand have signed an agreement of cooperation. The agreement implies that the Cultural Rucksack is open for applications from professional artists, preferably fine artists and artisans who are interested in carrying out art projects within the schools of Kristiansand during their residency.

The applicatons must include a proposal and a budget.

The project is to be planned within these terms:

– Produtions to be held at the schools.

– 2 sessions a day- 5 days in total.

– Approximately 25-30 students pr session

– Total number of students: 200.

– Grade: 8 th (13-14 year old students) and/or 9 th grade students (14-15 year old students) .

– Any lecturing should be held in english.

The prosjectproposal is given a budget of kr. 20.000,-. This amount shall include fee, materials and anything else required, equipment etc.

The projectproposal for DKS is uploaded as a document in the digital applicationsportal, together with the application for the residency.

If you have any questions: contact Håkon Gåre at Agder Kunstsenter; air@agderkunst.no

 

Den kulturelle skolesekken i Kristiansand søker gjestekunstnerprodusenter!Gjestekunstnerordningen har en samarbeidsavtale med Den kulturelle skolesekken (DKS) i Kristiansand. Avtalen innebærer at DKS åpner opp for søknader fra profesjonelle nasjonale og internasjonale kunstnere (fortrinnsvis billedkunstnere og kunsthåndverkere) som ønsker å gjennomføre et kunstnerisk prosjekt sammen med elever på 8. eller 9. trinn mens de er gjestekunstner i Kristiansand.

Den kulturelle skolesekken utgjør kjernen i den norske regjeringens kulturpolitikk for barn og unge.  Den gir gratis møter med profesjonell kunst og kultur til alle skoleelever i landet.
Gjennom ordningen får skoleelever muligheten til å oppleve; musikk, teater, film, visuell kunst, litteratur, kulturarv, m.m. Formidlingsformene er mange, avhengig av uttrykket til den enkelte kunstner/produsent.
Målene for Den kulturelle skolesekken:
Å medvirke til at elever får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.
Å legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kulturuttrykk av alle slag.
Å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringa av læringsmål.
For mer informasjon om Den kulturelle skolesekken i Kristiansand se: www.minskolesekk.no/kristiansand

Søknaden må inneholde en kort prosjektbeskrivelse og budsjett for prosjektet.

Prosjektet bes planlegges innefor disse rammene;

Produksjon på skoler.

2 økter per dag i 5 dager.

Ca. 25-30 elever per økt.

Totalt antall elever: 200.

8. og/eller 9 trinn.

Prosjektet kan ha budsjett på inntil 20.000,- Beløpet skal inkludere honorar, materiell og alle andre eventuelle utgifter.

Prosjektbeskrivelsen til DKS lastes opp eget dokument i søkerportalen, sammen med AIR søknaden.

Ved spørsmål kontakt Agder Kunstsenter ved Håkon Gåre: air@agderkunst.no