The City of Kristiansand offers a residency to professional artists, preferably fine artists and artisans.

 

The aim is to strengthen, promote and develop collaboration and network between contemporary artists in Kristiansand and other national and foreign artists and to enrich the cultural scene in Kristiansand. Agder Kunstnersenter administrate the Artist in residency program.
Both Norwegian and international artists are welcome to apply.

 

The following criterias will be of importance:
Applicants who are part of international networks, larger projects or programmes.
Participation in projects linked to artists, groups and/or institutions in Kristiansand.
Applicants who are planning to take part in the art environment in the city with exhibitions, professional arrangements etc.

 

We offer up to 3 months residency in a rent-free accommodation and additional studio. The artist must cover all other expenses such as living costs, travel, materials, insurance and transport. There are no funding related to this residency from the city of Kristiansand.
However, the Cultural Rucksack (DKS) and the Artist in Residence programme in Kristiansand have signed an agreement of co-operation. The agreement implies that the Cultural Rucksack is open for applications from professional artists, preferably fine artists and artisans who are interested in carrying out art projects within the schools of Kristiansand during their residency. See menu on the right for more information on DKS cooperation. >>

 

Application
Applicants must use the enclosed electronic application form. The application should consist of a proposal/statement with purpose and aim for your stay, CV, letter of reference and documentation of work. Websites are preferred application media. Please do not send original work, as we do not return the applications. Incomplete applications will not be considered.
If applying for “The Cultural Rucksack”, send a thorough description with details on how the procurement of the project is to be adapted to the pupils. The application must also contain a project budget, time schedule, artist statement, CV and no more than 10 low resolution pictures.

Go to the application form

———————————————————————————————
Kristiansand kommune tilbyr en gjestekunstnerleilighet til profesjonelle kunstnere fortrinnsvis innen billedkunst og kunsthåndverk.

 

Målet er å styrke og utvikle samarbeid og nettverk mellom kunstnere i Kristiansand og andre nasjonale og internasjonale kunstnere samt berike byens kulturliv.
Både nasjonale og internasjonale kunstnere er velkomne til å søke.

 

Følgende kriterier vil bli vektlagt for prioritering:
Søkere som er med i internasjonale nettverk, større prosjekter eller program.
Deltakelse i prosjekter som er knyttet til kunstnere, grupper og eller institusjoner i Kristiansand.
Søkere som har planer om å delta i det kunstfaglige miljøet i byen med faglig formidling, utstilling eller lignende.

 

Vi tilbyr opp til 3 måneders opphold med gratis leilighet og tilhørende studio til disposisjon.
Kunstneren må dekke alle andre utgifter som levekostnader, reise, materialer, forsikring og transport. Kunstneren må selv søke andre mulige støtteordninger for dekning av dette.

 

Søknad
Søkere må bruke det vedlagte søknadsskjemaet. Videre må søknaden inneholde CV, referanse(r), en beskrivelse av formålet med oppholdet og dokumentasjon på arbeider. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert. Søker du Den Kulturelle skolesekken se høyre meny for hva som skal legges ved søknaden.