Atelierer

Atelierer i X-huset Siden 2009 har Agder Kunstsenter driftet X-huset på vegne av Kristiansand kommune. Kunstsenteret er bindeleddet mellom leietakerne og kommunen. X-HUSET (Ekserserhuset) i Tordenskjoldsgate 64 huser i dag 7 kunstnerverksteder. De 7 verksteder/atelierer er fra 25 til 50 m2 i størrelse, og leies ut til profesjonelle kunstnere på det visuelle kunstfeltet. Leie er satt til en periode på 5 år med mulighet for forlengelse v/søknad hvert 5 år.  Retningslinjer for Kristiansand kommunes ordning for utleie av kunstnerverksteder/atelierer: 1. Overordnet målKommunens overordnede mål med ordningen for utleie av verksteder og atelierer er å tilrettelegge for impulsutveksling på kunstfeltet og videreutvikling av et kreativt og faglig sterkt miljø i Kristiansand. Dette gjøres gjennom å:Bidra til profesjonalisering av kunstfeltet og tilrettelegge for sterke kompetansemiljøer og gode arbeidsforhold for kunstnere i Kristiansand.Gi muligheter for nyetablerte kunstnere til å bli del av et sterkt, inkluderende og profesjonelt kompetansemiljø. 2. VirkningsområdeRetningslinjene omfatter verksteder/atelierer i Tordenskjoldsgate 64. 3. Utlysning av ledige lokalerLedige verksteder/atelierer utlyses i lokalpresse, på kommunens og Agder Kunstsenter sine nettsider samt gjennom nettverket til Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge og Norske Billedkunstnere Agder. 4. Medlemmer i Norske Billedkunstnere (NBK) og Norske Kunsthåndverkere (NK)Medlemmer av organisasjonene Norske Billedkunstnere eller Norske Kunsthåndverkere er kvalifisert for ordningen, … Fortsett å lese Atelierer