PROSJEKTROMMET på X-HUSET

Agder Kunstsenter fremleier Prosjektrommet på X-huset til kunstformål – på vegne av Kristiansand kommune. Ekserserhusets tidligere gymsal er på 360kvm og kan leies til kunstneriske formål, herunder visuell kunst, performance, cross-over, videokunst mm.

Rommet ble sommeren 2016 oppgradert av Kristiansand kommune, slik at det er godt tilrettelagt for å ha større utstillingsprosjekter. Ved utleie legges det vekt på høy kunstnerisk profesjonalitet og kvalitet. Om du ønsker å leie lokalet, send en kort forespørsel til oss pr. mail: post@agderkunst.no.

Prosjektrommet leies ut fortløpende for kortere perioder. Det er ingen søknadsfrist.

Last ned plantegning Prosjektrommet X-huset

Utleiepriser gjeldende fra 01.01.2016:

Pr. dag kr 500
Pr. uke kr 1 300
For 1 mnd. kr 3 500
For 2 mnd. kr 5 000
For 3 mnd. kr 6 000

prosjektrom 1

prosjektrom 2

prosjektrom 3