Agder Kunstsenter
92426007
Skippergata 24, postboks 243
4663 Kristiansand

Hvem er vi

Agder Kunstsenter (AKS) er et kompetansesenter for visuell kunst. Vi har Agderfylkene som vårt primære virkeområde, og vårt forretningskontor og visningssted i Kristiansand. Agder Kunstsenter har 34 års erfaring med arbeid på det kunstfaglige feltet. Vi har høy kompetanse på offentlige utsmykkingsoppgaver, gjestekunstnerordningen, stipendordninger for kunstnere og utleiekunstordningen. De nevnte oppgavene er vi alene om å inneha ekspertise på i begge Agderfylkene. På vegne av Kristiansand kommune drifter vi utleie av atelierer for kunstnere og et prosjektrom for store kunstproduksjoner. Vi har siden oppstarten holdt et arkiv over alle profesjonelle kunstnere i regionen og jobber med salg av kunst i kommisjon. I vårt eget gallerirom vises blant annet egenproduserte utstillinger, prosjektutstillinger og vandreutstillinger. Lokalet benyttes også til ulike kulturarrangementer, seminarer, workshops og artist talks.

Agder Kunstsenter har i dag 2 ansatte fordelt på 1,4 årsverk. I tillegg hyres det inn gallerivakt og utstillingstekniker ved behov. Det er ca. 250 profesjonelle kunstnere som er tilknyttet Kunstsenteret på Agder.

Hvem er våre eiere
Kunstsenteret er eid av de to fagpolitiske organisasjonene Norske Billedkunstnere Agder (NBK-Agder) og Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge (NK Sør-Norge). Senteret er organisert som en forening med et representantskap og et styre.

Hvem er våre tilskuddspartnere
Kunstsenteret er i hovedsak finansiert av Vest-Agder Fylkeskommune, Aust-Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune. Vi har også inntekter gjennom samarbeidsprosjekter med andre offentlige og private institusjoner, gjennom kommisjonssalg og konsulentvirksomhet.

Hvem er vår landsforening
Agder Kunstsenter er tilknyttet landsforeningen Kunstsentrene i Norge (KiN). Dette er et nettverk kunstnerdrevne formidlingsinstitusjoner. I Norge finnes det femten kunstsentre fordelt fylkesvis, som siden oppstarten på midten av 1970-tallet har vært profesjonelle kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner. Selv om hvert kunstsenter er særegent og jobber ut fra ulike forutsetninger samles alle om de samme målsetningene: Ikke-kommersiell visning og formidling av samtidens kunstuttrykk, samt sikre kunstneres ytringsfrihet i samfunnet. I tillegg utfører kunstnersentrene/kunstsentrene oppgaver på vegne av offentligheten knyttet kunstfeltet, slik som å oppnevne kunstneriske konsulenter for utsmykkingsoppdrag i offentlige bygg, være sekretariat for Statens utstillingsstipend, dele ut BKH-midler og være leverandører til Den Kulturelle Skolesekken.

Hvor holder vi til og hvordan komme seg dit
Agder Kunstsenter ligger midt i byen av Kristiansand sentrum, og har Sørlandets Kunstmuseum som nærmeste nabo. Vi holder til i et hvitt murhus i Skippergata 24.

Både togstasjonen og rutebilstasjonen ligger kun 3 minutters gange unna. Fra Kjevik flyplass tar det ca. 25 minutter med flybuss eller taxi.

 

Materiale som er publisert på Agder Kunstsenters sider er beskyttet av rettigheter og kan ikke kopieres, nedlastes, benyttes eller gjenbrukes i andre sammenhenger uten avtale med Agder Kunstsenter.