Sørlandets Kunstnersenter ble etablert i 1980. I februar 1981 kunne senteret lyse ut en 1/3 stilling. Fra lokalene i Skippergata i Kristiansand, senere Winters hus på Setesdalsveien, videre til gamle katedralskolen, og nå i den gamle vaktmesterboligen til ”Katta”, har senteret drevet med kunstformidling, gallerivirksomhet, vandreutstillinger, utsmykkningsoppgaver, kommisjonsalg og kunstprosjekter.

Senere endret senteret navn fra Sørlandets Kunstnersenter til Agder Kunstnersenter.

01.01.2013 endret senteret navn til Agder Kunstsenter.

Kunstsenteret er eid av de to grunnorganisasjonene Norske Billedkunstnere Agder og Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge. Senteret er organisert som en organisasjon med Representantskap og styre. Kunstsenterets tilskuddspartnere er Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune.

Agder Kunstsenter har i dag 3 ansatte fordelt på 1,4 årsverk. Det er ca 150 kunstnere som er tilknyttet kunstsenteret på Agder.

 

For den billedkunstpolitisk historien i Norge les mer her