Agnes

Agnes Repstad – Daglig leder
Kontakt: agnes@agderkunst.no
Tlf.924 26007


Fil 09.02.2016, 14.51.29

Håkon R. Gåre – Rådgiver
Kontakt: hakon@agderkunst.no


 

Styret i Agder Kunstsenter:

• Styreleder: Eva Marit Edwardsen NK Sør-Norge 2018 – 2020
* Nestleder: Bjørn Aurebekk – NBK-Agder 2018-2020
• Liv Bjorvatten – NK Sør-Norge 2018-2020
• Agnete Erichsen – NBK-Agder 2018-2020
• Tom Stig Bisseth – På fritt grunnlag (valgt av NK Sør-Norge) 2018-2020
• Kjell Abildsnes – På fritt grunnlag (valgt av NBK-Agder) 2018-2020

Vara:
Mathilde Pettersen – for både NK Sør-Norge og NBK-Agder 2018-2020
Petter N. Toldnæs – for rep. på fritt grunnlag 2018 – 2020.

 


 

Representantskapet:

Representantskapet består av
• 3 billedkunstnere og 3 kunsthåndverkere med vara.
• 2 representanter valgt på fritt grunnlag fra hver av kunstnerorganisasjonene.
• 1 politisk oppnevnte fra tilskuddspartner Kristiansand kommune,
Representanter fra Vest- Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune har talerett.

 


 

Kunstnerisk råd Agder Kunstsenter:

Eva Marit Edwardsen – NK Sør-Norge
Bjørn Aurebekk– NBK-Agder
Agnete Erichsen – NBK-Agder
Liv Bjorvatten – NK-Sør
Erlend Helling – Larsen – Kunstpunkt Lista
Agnes Repstad – Agder Kunstsenter