Agnes

Agnes Repstad – Daglig leder
Kontakt: agnes@agderkunst.no
Tlf.924 26007


Fil 09.02.2016, 14.51.29

Håkon R. Gåre – Rådgiver
Kontakt: hakon@agderkunst.no


 

Styret i Agder Kunstsenter:

• Styreleder: Bjørn Aurebekk – NBK-Agder 2016-2018
• Liv Bjorvatten – NK Sør-Norge 2016-2018
• Agnete Erichsen – NBK-Agder 2016-2018
• Tom Stig Bisseth – På fritt grunnlag (valgt av NK Sør-Norge) 2016-2018
• Kjell Abildsnes – På fritt grunnlag (valgt av NBK-Agder) 2016-2018

Vara:
• Mathilde Pettersen – for både NK Sør-Norge og NBK-Agder 2016-2018

 


 

Representantskapet:

Representantskapet består av
• 3 billedkunstnere og 3 kunsthåndverkere med vara.
• 2 representanter valgt på fritt grunnlag fra hver av kunstnerorganisasjonene.
• 3 politisk oppnevnte fra de tre tilskuddspartnerne, Vest- Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.

 


 

Kunstnerisk råd Agder Kunstsenter:

• Bjørn Aurebekk– NBK-Agder
• Agnete Erichsen – NBK-Agder
• Liv Bjorvatten – NK-Sør
• Agnes Repstad – Agder Kunstsenter