Representantskapet:

Representantskapet består av

3 billedkunstnere og 3 kunsthåndverkere med vara.

2 representanter valgt på fritt grunnlag fra hver av kunstnerorganisasjonene.

3 politisk oppnevnte fra de tre tilskuddspartnerne, Vest- Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.