Representantskapet:

Representantskapet består av

3 billedkunstnere og 3 kunsthåndverkere med vara.

2 representanter valgt på fritt grunnlag fra hver av kunstnerorganisasjonene.

1 politisk oppnevnte fra tilskuddspartner Kristiansand kommune.

Representanter fra Vest- Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune har talerett.