Styret i Agder Kunstsenter 2018-2020:

 

Styreleder: Eva Marit Edwardsen 2018 – 2020

Nestleder: Bjørn Aurebekk – NBK-Agder 2018-2020

Liv Bjorvatten – NK Sør-Norge 2018-2020

Agnete Erichsen – NBK-Agder 2018-2020

Tom Stig Bisseth – På fritt grunnlag (valgt av NK Sør-Norge) 2018-2020

Kjell Abildsnes – På fritt grunnlag (valgt av NBK-Agder) 2018-2020

 

Vara:

Mathilde Pettersen – for både NK Sør-Norge og NBK-Agder 2018-2020

Petter N. Toldnæs – for rep. på fritt grunnlag 2018 – 2020