Styret i Agder Kunstsenter 2013-2015:

 

Styreleder: Bjørn Aurebekk – NBK-Agder 2016-2018

Liv Bjorvatten – NK Sør-Norge 2016-2018

Agnete Erichsen – NBK-Agder 2016-2018

Tom Stig Bisseth – På fritt grunnlag (valgt av NK Sør-Norge) 2016-2018

Kjell Abildsnes – På fritt grunnlag (valgt av NBK-Agder) 2016-2018

 

Vara:

Mathilde Pettersen – for både NK Sør-Norge og NBK-Agder 2016-2018