Agder Kunstsenter ønsker å takke våre tilskuddpartnere;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våre samarbeidspartnere er:
SØRF, SKMU, Kristiansand Kunsthall, Risør Kunstpark, Buen Kulturhus, Norsk Forfattersentrum Sør-Norge.