Vil du jobbe som konsulent med kunst i offentlig rom?

Agder Kunstsenter administrerer ordningen for kunst i offentlig rom i begge Agder fylkene. Bak de fleste prosjekter med kunst i offentlig rom, knyttet til spesifikke bygg, står det et kunstutvalg. Dette utvalget er satt sammen av byggherre, bruker, arkitekt og en kunstnerisk konsulent.

Den kunstneriske konsulenten representerer det kunstfaglige i et slik utvalg. Oppgavene er varierte: Fra å finne aktuelle plasseringer for kunstverk på et bestemt område eller bygg, finne aktuelle kunstnere til oppdragene, følge opp utførende kunstner(e) i fullførelsen av kunstprosjektet, til videre formidling av kunstprosjektet.

KORO (Kunst i offentlig rom) opprettet våren 2009 et offentlig konsulentregister. KOROs hensikt med dette registeret er å sikre oppdragsgivere tilgang til kunstfaglig kompetanse og bidra til kompetanseheving og profesjonalisering av konsulentrollen. Det er åpent for alle kunstnere å søke seg inn i dette registeret, søknadsfrist er 15. april og 15. oktober hvert år. Ved opptak vil KORO tilby et intensivt 2-dagers konsulentkurs. Når man tatt opp i registeret vil man få mulighet til å melde seg på oppdrag i hele landet. Per i dag er det 6 konsulenter i KOROs konsulentregister fra begge Agderfylkene til sammen.
Agder Kunstsenter ønsker å knytte til seg flere kunstneriske konsulenter fra regionen.
Vi mener også det er viktig at flere kunstnere fra Agder er tilknyttet KOROs konsulentregister.

Skjema for å søke opptak i KOROs konsulentregister

Retningslinjer for opptak

 

Ønsker du å arbeide som kunstnerisk konsulent eller har spørsmål angående dette,
kontakt Agder Kunstsenter på tlf 38 02 93 12/47 20 27 43
eller på mail: post@agderkunst.no
Til konsulenter;