Vil du jobbe som konsulent med kunst i offentlig rom?

Agder Kunstsenter tilbyr kunstneriske konsulenter som prosjektleder vedrørende kunst i offentlig rom i begge Agderfylkene. Bak de fleste prosjekter med kunst i offentlig rom, knyttet til spesifikke bygg, står det et kunstutvalg. Dette utvalget er satt sammen av byggherre, bruker, arkitekt og en kunstnerisk konsulent.

Den kunstneriske konsulenten representerer det kunstfaglige i et slik utvalg. Oppgavene er varierte: Fra å finne aktuelle plasseringer for kunstverk på et bestemt område eller bygg, finne aktuelle kunstnere til oppdragene, følge opp utførende kunstner(e) i fullførelsen av kunstprosjektet, til videre formidling av kunstprosjektet.

Agder Kunstsenter ønsker å knytte til seg flere kunstneriske konsulenter fra regionen.
Ønsker du å arbeide som kunstnerisk konsulent eller har spørsmål angående dette,
kontakt Agder Kunstsenter på tlf: 924 26 007
eller på mail: post@agderkunst.no