marianne lund

Fra Vest Agder Fylkeskommune Kunstner: Marianne Lund

Agder Kunstsenter har i dag en utleieordning med skiftende utstillinger for offentlige og private bygg. Utstillingene kan plasseres på kontorer, i møterom, foajeer eller lignende. Kunstnerne som stiller ut er fra Agderfylkene. Kunst beriker og stimulerer vår hverdag, våre omgivelser og møteplasser. Å satse på kunst er et kvalitetsstempel for en bedrift.

Med en utleieutstilling fra Agder Kunstsenter viser en sin tilhørighet og støtte lokalt, samtidig som en gir lokalene og bedriften et løft både for ansatte og besøkende. Utstillingene har blitt tatt svært godt i mot både av de som bruker kontorene og av kunstnerne som stiller ut. Brukerne synes det er spennende å bli presentert for ulike kunstnere og forskjellige kunstneriske uttrykk. Mens kunstnerne som deltar får en muligheten til å lage en utstilling med helt andre forutsetninger og muligheter enn det et vanlig gallerirom gir.

I dag har Agder Kunstsenter utleieutstillinger i Vest-Agder fylkeskommunes lokaler og ved ordførerens kontor i Kristiansand.
Ønsker du å delta i denne ordningen, ta kontakt med Agder Kunstsenter på:
Tlf: 924 26 007